นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

แนวทางการรักษาข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต - Volvo Car Corporation

เรา Volvo Car Corporation (Volvo) เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะมีการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้เพื่อให้สามารถจัดหาสิ่งที่คุณร้องขอซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก และเพื่อปรับปรุงธุรกรรมและบริการของเราซึ่งเป็นวัตถุประสงค์รอง เราทำเช่นนี้โดยใช้ข้อมูลในทางที่เหมาะสมเสมอ

ข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมมานี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกบริษัท Volvo Car Corporation ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ของเรา หรือคู่ค้ารายอื่นที่เป็นผู้ให้บริการคุณแทนในนามของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี

คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบว่าข้อมูลใดที่เก็บรักษาไว้กับคุณ และสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลหากจำเป็น นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลนี้ด้วย เราจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามความประสงค์ของคุณ โปรดทราบว่ากฎหมายพิเศษในบางด้าน เช่น ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเงินอาจทำให้เราไม่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างได้

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการที่วอลโว่จัดเก็บข้อมูลของท่าน

การรวบรวมข้อมูลนี้จะช่วยให้วอลโว่ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

1. เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลหลายครั้ง
2. ช่วยให้เราแสดงข้อมูลได้เร็วขึ้น
3. เพื่อช่วยให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น
4. เพื่อช่วยให้คุณค้นหาบริการหรือข้อมูลจากวอลโว่ได้รวดเร็วขึ้น
5. โดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
6. ดูข้อมูลแนวโน้มในเว็บไซต์และการใช้งาน
7. เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลล่าสุด หรือบริการข่าวอื่นๆ ที่วอลโว่เห็นว่าคุณจะสนใจ เมื่อคุณอนุญาต เราอาจมอบอำนาจให้บริษัทอื่นติดต่อคุณโดยตรง

ข้อมูลประเภทใดที่จะได้รับการจัดเก็บโดยวอลโว่เว็บไซท์

วอลโว่มีเจตจำนงที่จะควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยทั่วไป คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บของวอลโว่ได้โดยมิต้องแจ้งว่าคุณเป็นใครหรือมิต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจต้องการข้อมูลจากคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ เรามีเจตจำนงที่จะแจ้งให้คุณทราบก่อนว่าจะรวบรวมข้อมูลจากคุณในอินเทอร์เน็ต

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเท่านั้นหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อย

ก่อนจะลงทะเบียน เราจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของเรา นี่เป็นขั้นตอนมาตรฐานทั่วไปสำหรับทุกเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซึ่งไม่ระบุตัวคุณแบบเป็นส่วนตัวแต่อาจจะเป็นประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือปรับปรุงบริการที่เรามอบให้

หากคุณเลือกจะให้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราอาจต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เพื่อโต้ตอบกับคุณ ดำเนินการตามขั้นตอนใบสั่งซื้อ หรือจัดเตรียมการสมัครสมาชิก เรามีเจตจำนงที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร หากคุณแจ้งให้เราทราบว่าไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการติดต่อกับคุณต่อไป เราจะปฏิบัติตามความประสงค์ของคุณ

วอลโว่เก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างไร

เว็บไซต์นี้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้หลายวิธี ไม่ว่าจะขอข้อมูลจากคุณโดยตรง (ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) หรือโดยการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์หรือบันทึกตัวเลือกที่คุณเลือก

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยใช้มาตรการทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคในการป้องกัน โดยบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูข้อมูลนี้ได้

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

วอลโว่จะเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการป้องกันตราบเท่าที่เราเชื่อว่าข้อมูลนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการให้บริการคุณและวิธีปฏิบัติตามความประสงค์ของคุณได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ กฎหมายอาจมีผลผูกมัดให้เราเก็บข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่ง

หากต้องการทราบวิธีการแก้ไข หรืออัพเดตข้อมูลที่เก็บไว้ โปรดดูคำถามที่เหมาะสมในส่วนนี้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

วอลโว่ปฏิบัติงานในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เราให้บริการคุณได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เราสามารถจัดการเว็บไซต์ทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ตได้จากเว็บไซต์ทั่วโลก

ทำไมวอลโว่ถึงจัดเก็บข้อมูลของท่าน

เราต้องการข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงบริการ และต้องการให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นไปตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

นโยบายในการจัดเก็บข้อมูลมีผลกับใคร

นโยบายนี้มีผลใช้กับเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผู้บริโภคแต่ละคน แต่ไม่มีผลกับผู้เยี่ยมชมที่เป็นองค์กร

วอลโว่ปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของเยาวชน

การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปีในเว็บไซต์หากไม่ได้รับความยินยอมซึ่งตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงจากผู้ปกครองก่อน และเราจะไม่กำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมของเด็กว่าต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้แทนข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อมีการร้องขอ ผู้ปกครองอาจตรวจดูข้อมูลของเด็กหรือขอให้ลบข้อมูล

อะไรคือ Cookies

เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “คุกกี้” ใช้เพื่อให้ข้อมูลตามความต้องการของคุณจากเว็บไซต์ คุกกี้เป็นองค์ประกอบของข้อมูล เป็นไฟล์ที่มีเพียงบรรทัดข้อความซึ่งเว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณและอาจเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในเว็บไซต์บางหน้าของวอลโว่จะใช้คุกกี้เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้อาจช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลที่เคยให้เราแล้วซ้ำอีก

คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ให้แจ้งคุณเมื่อได้รับคุกกี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณตัดสินใจว่าจะรับคุกกี้หรือไม่

อะไรคือโปรไฟล์ของลูกค้า (customer profile)

ลูกค้าที่ลงทะเบียนทุกคนจะมีโปรไฟล์ส่วนตัวโดยเฉพาะ แต่ละโปรไฟล์จะมีหมายเลขประจำตัวเฉพาะของแต่ละคนซึ่งช่วยให้เรารับรองได้ว่ามีเพียงคุณที่เข้าไปยังโปรไฟล์ได้

เมื่อคุณลงทะเบียน เราจะสร้างโปรไฟล์ และกำหนดหมายเลขประจำตัวเฉพาะให้คุณ จากนั้นเราจะส่งหมายเลขนี้ไปที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณในรูปของคุกกี้ รหัสนี้เป็นรหัสของคุณโดยเฉพาะ เป็นเหมือนหนังสือเดินทางที่คุณจะใช้ท่องโลกเว็บไซต์ไร้พรมแดนของวอลโว่ได้ และทำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่เคยให้เราแล้วในแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ แม้จะเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่คุณก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงใช้รหัสลงทะเบียนเพื่อระบุตัวคุณเอง

นอกจากนี้ โปรไฟล์ของลูกค้ายังใช้ในการปรับแต่งรูปลักษณ์ในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความชอบและสอดคล้องกับการตั้งค่าระบบของคุณ

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้อย่างไร

เว็บไซต์บางเว็บของวอลโว่จะมีหน้าลงทะเบียนซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่ส่งมาได้ ส่วนในบางเว็บ คุณจะมีเพียงทางเลือกเดียวนั่นคือยกเลิกการเป็นสมาชิกรับบริการ ในกรณีอื่นๆ ที่คุณต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้วอลโว่ก่อนหน้านี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้

ความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ตและเว็บไซท์

อินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่ไม่มีความปลอดภัยและคุณควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลขณะออนไลน์อยู่เสมอ

ข้อมูลส่วนตัวที่เว็บไซต์วอลโว่เก็บรวบรวมได้จะเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถดูได้ ในบางกรณี เช่นการส่งข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต จะมีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวนี้โดยใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะทำธุรกรรม

ท่านมีทางเลือกอย่างไรหากต้องการลงทะเบียน

ถ้าคุณเลือกลงทะเบียน คุณจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการการติดต่อจากวอลโว่หลังจากนี้หรือไม่ หากคุณไม่ต้องการให้วอลโว่ติดต่อคุณในกรณีที่มีข้อเสนออื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โครงการ กิจกรรม หรือบริการของวอลโว่ คุณควรเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เราอาจส่งข้อเสนอเหล่านี้ให้คุณทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม

หากไม่ลงทะเบียนจะมีผลอย่างไร

หากคุณเลือกไม่ลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลส่วนตัว โดยส่วนใหญ่ คุณจะยังคงสามารถดูเนื้อหาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ของวอลโว่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเข้าดูเนื้อหาในส่วนที่ต้องมีการลงทะเบียน

แม้ว่าคุณจะไม่ลงทะเบียน แต่บางครั้งเราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของคุณซึ่งไม่ปรากฏชื่อ โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซึ่งไม่ระบุตัวคุณแบบเป็นส่วนตัวแต่อาจจะเป็นประโยชน์ทางการตลาดหรือในการปรับปรุงบริการที่เรามอบให้

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ครอบคลุมใบบางกรณี

นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้โดยตรงแก่เว็บไซต์ของวอลโว่ คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านการสนทนา การแลกเปลี่ยนอีเมล หรือการใช้บอร์ดข่าวสารที่มีในเว็บไซต์ของวอลโว่ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่ครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวประเภทนี้ คุณควรระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะนี้

ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตนี้ หรือในการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่วอลโว่ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้: persdata@volvocars.com