top-image

สัมผัสประสบการณ์กับวอลโว่

3CC

วอลโว่จะคอยรับฟัง สอบถาม คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตมากกว่าที่จะปรับปรุงรถยนต์และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วสำหรับตลาดใหม่ ทั้งหมดนี้ วอลโว่ 3CC นำไปสู่แนวคิดพื้นฐานของชีวิตเกี่ยวกับวิธีผลิตรถยนต์เพื่อความคล่องตัวที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น่าตื่นเต้น และใช้งานอเนกประสงค์ แม้แต่คนรุ่นถัดไปก็ยังคงสามารถเพลิดเพลินกับอิสรภาพแห่งความคล่องตัวได้

ดู 3CC