top-image

สัมผัสประสบการณ์กับวอลโว่

SCC

รถต้นแบบเพื่อความปลอดภัย (Safety Concept Car) ไม่ใช่ตัวรถ แต่เป็นการกระตุ้นเตือนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมด นับเป็นเวลากว่า 70 ปีที่นวัตกรรมของวอลโว่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือความปลอดภัยที่เป็นไปได้ในระดับสูงสุด คือสิ่งที่วอลโว่อุทิศให้กับโลกใบนี้

» ดู SCC