top-image

สัมผัสประสบการณ์กับวอลโว่

VCC

รถต้นแบบอเนกประสงค์ของวอลโว่ (VCC - Versatility Concept Car) พิสูจน์แล้วว่า การผลิตรถคุณภาพเยี่ยมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และยังคงเป็นจริงตามคุณค่าหลักของเราในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม วอลโว่ได้ค้นพบวิธีเพิ่มความหรูหราและพื้นที่ว่างภายในรถในระดับสูงสุด ในขณะที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวรถ VCC เป็นรถระดับธุรกิจที่คำนึงถึงผู้อื่นด้วย

เราเรียกความรู้สึกนี้ว่า "ความหรูหราที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น"

» ดู VCC