top-image

ประสบการณ์ของวอลโว่

คุณภาพ

เครื่องหมายแห่งคุณภาพ ทั้งหมดคือความแม่นยำทางวิศวกรรมของเราและความใส่ใจในรายละเอียดของเรา งานฝีมือในการออกแบบของเรา และความเอาใจใส่ในรายละเอียดที่เข้มงวดของเรา รถวอลโว่ทุกคันมีชั้นสารรองพื้น สารซีล และสีเคลือบ 7 ชั้น เราทดสอบการชนและซ่อมแซมรถ และอบรมช่างเทคนิคของเราทั่วโลกในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา แต่เราไม่สามารถบอกได้ดีกว่าที่เอิร์ฟ กอร์ดอนทำได้ เขาขับไปดวงจันทร์และขับกลับมา สองรอบเลยทีเดียว กว่า 4,000,000 กิโลเมตรใน วอลโว่ P1800 ของเขา ทุกครั้งที่เขาขับรถ เขามักจะทำลายสถิติโลก