ข่าวและกิจกรรม
 • วอลโว่ชวนคลิก “ปลดล็อครักษ์โลกเขียว”

  22/11/2553

  วอลโว่ชวนคลิก “ปลดล็อครักษ์โลกเขียว” 
  สมทบทุนค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  วอลโว่เกาะกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค เปิดเฟซบุ๊ค “วอลโว่ คาร์ ไทยแลนด์” ชวนชาวเน็ตร่วมสนุกอย่างมีคุณค่าและช่วยให้โลกของเรากลับมาสวยงามดังเดิมกับแอพพลิเคชั่นใหม่ “ปลดล็อครักษ์โลกเขียว” เพียงแค่คลิกเม้าส์ เพื่อร่วมกันปลดล็อคภาพของวอลโว่ให้ครบ 5 ภาพ โดย 1 ภาพที่ปลดล็อคสมบูรณ์จะมีมูลค่า 10,000 บาทที่ วอลโว่จะร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดโครงการค่ายเยาวชนสีเขียว เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักษ์โลกกับนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
   
  นางฉันทนา วัฒนารมย์ ประธานบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราเชื่อในพลังของชุมชนออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์คที่จะช่วยสร้างคอมมูนิตี้ของวอลโว่ขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ต รวมทั้งช่วยให้โลกของเรากลับมาสวยงามดังเดิม  เนื่องจากเฟซบุ๊คกำลังได้รับความนิยมมาก มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารและชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมแสดงพลังในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้สร้าง เฟซบุ๊ค วอลโว่ คาร์ ไทยแลนด์ (Volvo Car Thailand) ขึ้น เพื่ออัพเดทข่าวสารและเข้าถึงทุกคนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ”

  “เราได้สร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ขึ้นในชื่อ “ปลดล็อครักษ์โลกเขียว” ที่จะช่วยผลักดันให้วอลโว่ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความรักและเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวอลโว่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด”

  แอพพลิเคชั่น “ปลดล็อครักษ์โลกเขียว” บนเฟซบุ๊คในหน้าของวอลโว่ คาร์ ไทยแลนด์นั้น มีหลักการง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่สนใจร่วมกันปลดล็อคภาพของวอลโว่ เมื่อภาพปริศนาถูกปลดล็อคอย่างสมบูรณ์ครบทั้ง 5 ภาพแล้ว ซึ่ง 1 ภาพที่ปลดล็อคสมบูรณ์จะมีมูลค่า 10,000 บาท โดยวอลโว่จะร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดโครงการค่ายเยาวชนสีเขียว เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักษ์โลกกับ นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ โดยค่ายดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนของสมาชิกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 80 คน ได้เข้ามาเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศป่าไม้ ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน การเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ต่อไป

  ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook ของ Volvo Car Thailand http://www.facebook.com/volvoTH  เลือก “ปลดล็อครักษ์โลกสีเขียว” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 ตุลาคม 2553

  ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook ของ Volvo Car Thailand http://www.facebook.com/volvoTH  เลือก “ปลดล็อครักษ์โลกสีเขียว”

  ย้อนกลับ