ข่าวและกิจกรรม
 • วอลโว่สนับสนุนสำนักพระราชวัง

  22/8/2555

  วอลโว่สนับสนุนสำนักพระราชวัง ในหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพนักงานขับรถที่ดี
  วอลโว่สนับสนุนรถยนต์ที่มาพร้อมนวัตกรรมความปลอดภัยระดับโลก S80 ซีดานหรู V60 สปอร์แวก้อน
  และ XC60 เอสยูวีหรูอเนกประสงค์ ให้แก่สำนักพระราชวังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ
  การเป็นพนักงานขับรถที่ดี ซึ่งสำนักพระราชวังจัดขึ้นให้กับบุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ประจำ
  หน่วยงาน สังกัดสำนักพระราชวังรวม 60 คน โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
  กฎจราจร กฎหมายและวินัยของข้าราชการ มารยาทในการขับรถและทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อสร้าง
  จิตสำนึกในการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย


  ในภาพ นางฉันทนา วัฒนารมย์ (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานบริหารบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทน
  มอบรถยนต์สนับสนุนรุ่น S80 V60 และ XC60 ให้แก่ ดร. ดิสธร วัชโรทัย (ขวาสุด) รองเลขาธิการพระราชวัง 
  นาวาอากาศโทฉลาด ทองตะโก (ที่ 2 จากขวา)  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
  และนายเทอดพล วงษ์วานิช (กลาง)  ผู้อำนวยการกอง กองพระราชพาหนะ

  วอลโว่สนับสนุนสำนักพระราชวัง ในหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพนักงานขับรถที่ดี
  ย้อนกลับ