ปฏิทินรถโบราณ

ปฏิทินรถโบราณ

กิจกรรมปี 2009: ปฏิทินระบุวันที่และสถานที่เบื้องต้นสำหรับงานที่ผู้ชื่นชอบรถยนต์คลาสสิกให้ความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โปรดทราบว่าวันที่บางวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูปฏิทินเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูล 

3-5 กรกฎาคม

Festival of Speed กู๊ดวูด สหราชอาณาจักร

8 สิงหาคม

ผู้สนับสนุน VROM: Volvo Cars Heritage และ Volvo Museum ก็อธเทนเบิร์ก สวีเดน */**

28-30 สิงหาคม

Swiss Volvo Meeting (SVM) / IVM International Volvo Meeting ผู้สนับสนุน: Volvo Cars Heritage อินเทอร์ลาเค่น สวิตเซอร์แลนด์ */*** 

Swiss Volvo Meeting

18-20 กันยายน

Goodwood Revival กู๊ดวูด สหราชอาณาจักร

20 กันยายน

Träffpunkt 80 / Meeting point 80, สำหรับรถยนต์ทศวรรษ 1980, Stjärnhov สวีเดน*

พฤศจิกายน

Classic Motor Show NEC เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

* ร่วมงานโดย Volvo Cars Heritage
** เริ่มตั้งแต่ปี 2009 Volvo Rendevouz for Owners and Members (VROM) จะเปลี่ยนแปลงการจัดงาน กล่าวคือ จะมีงาน VROM สองงาน โดยงานหนึ่งจัดในสวีเดน และอีกงานหนึ่งจะจัดขึ้นในยุโรป VROM ดั้งเดิมของสวีเดนจัดขึ้นในเมืองก็อธเทนเบิร์ก ในวันที่ 8 สิงหาคม (วันเสาร์ที่สองของเดือนสิงหาคม) เป็นงานภายในหนึ่งวัน โดยงานเน้นที่การพบปะสังสรรค์ในสไตล์ของวอลโว่ และการเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านโดยใช้ Volvo Museum เป็นจุดนัดพบ

*** IVM International Volvo Meeting เป็นงานสไตล์ VROM ตลอดสุดสัปดาห์ จัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคมของแต่ละปี เจ้าภาพการจัดงานจะสลับกันไประหว่างชมรมวอลโว่ของสวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นในสถานที่ที่สมาชิกในยุโรปกลางและยุโรปตอนเหนือสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล

สำหรับปี 2009 นี้ Swiss Volvo Club เป็นเจ้าภาพจัดงาน IVM International Volvo Meeting ในสุดสัปดาห์ที่ 28-30 สิงหาคม ร่วมกับงาน Swiss Volvo Meeting ในอินเทอร์ลาเค่น