Podstawowe wartości

Volvo Way.

Punktem wyjścia całej działalności firmy Volvo są ludzie. Dlatego nasza misja — czyli dążenie do ułatwiania i polepszania życia ludzi oraz zwiększania ich bezpieczeństwa — jest dla nas czymś naturalnym. To sposób działania Volvo.

Dzisiaj, podobnie jak w całej naszej historii, skupiamy się na trzech najważniejszych wartościach: bezpieczeństwie, jakości i trosce o środowisko.

Oznacza to ochronę tego, co ważne, zapewnianie wyjątkowych doznań i dumne dążenie do tego, by świat stawał się lepszym miejscem dla wszystkich.

Deklaracja dotycząca bezpieczeństwa
Deklaracja dotycząca jakości
Deklaracja dotycząca środowiska