NASZA OBIETNICA

Odpowiedzialność jest podstawą wszystkich naszych działań.

W 1927 r. zaczęliśmy produkować samochody, ponieważ uznaliśmy, że nikt nie wytwarza aut wystarczająco wytrzymałych i bezpiecznych na szwedzkie drogi. Od tego czasu opracowaliśmy kilkadziesiąt innowacji, z których część zmieniła świat. To samo pierwotne dążenie jest źródłem kolejnych oryginalnych pomysłów wdrażanych w samochodach Volvo.

Ludzie na pierwszym miejscu

Chcemy przyciągać pracowników, którzy dzięki swoim nowatorskim, oryginalnym pomysłom pomogą nam w przezwyciężaniu największych wyzwań. Jesteśmy dumni z pasji i zaangażowania naszych pracowników, więc jeśli pociąga Cię praca w firmie Volvo Car Group, zapraszamy na naszą stronę karier.


KARIERA W VOLVO CARS

Bezpieczeństwo ludzi i troska o otaczający świat

Istotnym elementem naszych działań proekologicznych jest ochrona ludzi i otaczającego ich świata. Bardzo poważnie podchodzimy do troski o bezpieczeństwo ludzi i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Ekologię traktujemy jako kluczowy czynnik wszystkich naszych decyzji i inwestycji oraz niezbędny element udanej i etycznej działalności.

Wyróżnić się w świecie

Od samego początku troszczymy się o bezpieczeństwo, ale jesteśmy również świadomi oddziaływania samochodów na środowisko. Dlatego opracowaliśmy silniki Drive-E — wydajniejsze i wytwarzające mniej zanieczyszczeń. 

Dbamy również o Twoje bezpośrednie otoczenie — dzięki naszemu systemowi klimatyzacji powietrze w samochodzie Volvo jest czystsze niż na zewnątrz. Mamy też świadomość, że samochody powinny lepiej współgrać z trybem życia ich użytkowników. 


WIĘCEJ INFORMACJI O SILNIKACH DRIVE-E

Odpowiedzialność w biznesie

Celem naszego obszernego Kodeksu postępowania, opartego na istniejących zasadach firmowych, jest pomoc w etycznym i przepisowym prowadzeniu działalności. Kodeks dotyczy wszystkich pracowników firmy Volvo Cars, a także doradców i podwykonawców pracujących pod jej kierownictwem. Ponadto od naszych współpracowników i partnerów handlowych oczekujemy, że będą przestrzegali takich samych lub podobnych zasad jak określone w Kodeksie postępowania. Kodeks jest również istotnym elementem naszego zaangażowania na rzecz ekologii.

KODEKS POSTĘPOWANIA, KWIECIEŃ 2015

Najnowszy raport ekologiczny

Raporty dotyczące cech środowiskowych i zdrowotnych oraz bezpieczeństwa naszych produktów i procesów zaczęliśmy publikować w 2000 r. — jeszcze zanim tego rodzaju sprawozdania zostały sformalizowane.

W 2003 r. opublikowaliśmy nasz pierwszy raport ekologiczny zgodny z międzynarodowymi wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative (GRI). Nasz najnowszy raport ekologiczny można znaleźć tutaj.

Kontakt w sprawie działań proekologicznych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działań proekologicznych lub naszego najnowszego raportu prosimy o kontakt:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Göteborg, Szwecja

citizen@volvocars.com