Omtanke

Nowy program równowagi ekologicznej

Raport na temat zrównoważonego rozwoju 2015

Jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na ludzkich potrzebach, jesteśmy marką dla tych, którzy w naturalny sposób troszczą się o innych i otaczający nas świat. To podstawa naszej działalności i traktowania spraw środowiska. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza produkcję aut - przed podjęciem każdej decyzji zastanawiamy się, jak wpłynie ona na środowisko i życie człowieka.

W języku szwedzkim istnieje słowo "omtanke" - oznacza ono "troskę", "wzgląd na kogoś", ale także "przemyślenie". Zawiera w sobie nasze wysiłki, by chronić to, co - naszym zdaniem - jest dla Ciebie najważniejsze. Omtanke to nazwa naszego nowego programu zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Chronić to, co najważniejsze

Mając na uwadze ochronę najważniejszych wartości, oparliśmy program Omtanke na trzech filarach: naszym znaczeniu jako przedsiębiorstwa, wpływie naszych produktów na środowisko i naszej roli w społeczeństwie.

Odpowiedzialność w biznesie

Zrównoważony rozwój - pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki zrónoważonego rozwoju lub ostatniego raportu na ten temat, możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Goeteborg, Szwecja

CITIZEN@VOLVOCARS.COM