serwis Volvo

Pomoc techniczna

Realizacja świadczeń Volvo Assistance - Pomoc Techniczna

A. NAPRAWA POJAZDU NA MIEJSCU ZDARZENIA

W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku pojazdu, Volvo Assistance zorganizuje, o ile będzie to możliwe, naprawę Państwa  pojazdu na miejscu zdarzenia i pokryje koszty wykonania takiej naprawy. W ramach niniejszego świadczenia zakład ubezpieczeń  organizuje i pokrywa koszty wyłącznie drobnych - zgodnie z oceną Centrum Alarmowego Volvo Assistance - napraw pojazdu. 
W przypadku awarii rozumianej jako uszkodzenie jednej opony pojazdu świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie  i pokrycie kosztów robocizny związanej z wymianą na miejscu koła zapasowego znajdującego się na wyposażeniu pojazdu. 
W przypadku awarii rozumianej jako brak paliwa, świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa w ilości wystarczającej na dojechanie pojazdu do najbliższej stacji benzynowej, pod warunkiem pokrycia kosztów dowiezionego paliwa przez Kierowcę. 
W przypadku awarii rozumianej jako zastosowanie niewłaściwego paliwa, świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie naprawy polegającej na oczyszczeniu zbiornika z niewłaściwego paliwa oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa w ilości wystarczającej na dojechanie pojazdu do najbliższej stacji benzynowej, pod warunkiem pokrycia kosztów  dowiezionego paliwa przez Kierowcę. 


B. HOLOWANIE POJAZDU DO NAJBLIŻSZEGO DEALERA VOLVO

W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu w razie wystąpienia wypadku lub awarii (dotyczy to również sytuacji,  gdy zajdzie konieczność wymiany zamka w wyniku zgubienia, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków),  zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu do najbliższego dealera Volvo, przy użyciu specjalistycznego sprzętu holowniczego. 
W razie, gdy dealer Volvo, do którego pojazd został odholowany, nie może zapewnić należytego zabezpieczenia pojazdu, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu na parking strzeżony, a następnie ponownego holowania pojazdu do dealera Volvo.  
 

Volvo Assistance nie pokrywa kosztów postoju pojazdu na parkingu strzeżonym. O braku możliwości dokonania naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia decyduje Volvo Assistance.

Jeżeli naprawa samochodu trwa dłużej niż do końca dnia kalendarzowego w którym zgłoszono awarię, a samochód został wcześniej  odholowany do Autoryzowanego serwisu Volvo przez Volvo Assistance,to jest możliwosć wyboru:


C. POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO KONTYNUACJA PODRÓŻY 

Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia  zajścia zdarzenia do Centrum Volvo Assistance, zorganizujemy i pokryjemy koszty:

Powrotu możliwie najkrótszą trasą do miejsca zamieszkania dostępnymi na miejscu środkami transportu wybranymi przez Volvo Assistance w tym:

 • pociągiem (I klasa)

 • lub taksówką 

 • lub samolotem (klasa ekonomiczna) 

 • lub pojazdem wynajętym.

 • Zapewnimy transport w celu kontynuowania Państwa podróży możliwie najkrótszą trasą do miejsca przeznaczenia określonego jako cel podróży, przerwanej wystąpieniem awarii lub wypadku, dostępnymi na miejscu środkami transportu wymienionymi powyżej i wybranymi przez Volvo Assistance.  Świadczenia, o których mowa w punktach 1 i 2 nie mogą być ze sobą łączone. 


  D. ALBO TRANSPORT DO HOTELU I POBYT W HOTELU NA CZAS NAPRAWY POJAZDU 

  Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia  zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance, na Państwa wniosek zorganizujemy i pokryjemy koszty transportu do  najbliższego hotelu wybranego przez Volvo Assistance oraz Państwa pobytu w tym hotelu przez okres niezbędny do naprawy pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres czterech nocy. 

  Volvo Assistance pokrywa koszty łącznie do kwoty:

  500,- PLN na 1 osobę na 1 noc, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium RP, 
  nie przekraczającej równowartości w walucie lokalnej 650,- PLN na 1 osobę na 1 noc, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza terytorium RP (przeliczenie kosztów następuje według kursu średniego NBP z dnia dokonania płatności za pobyt w hotelu).  
   

  Volvo Assistance nie pokrywa kosztów wyżywienia (z wyjątkiem śniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług związanych  z pobytem w hotelu.


  E. ALBO ZAPEWNIENIE POJAZDU ZASTĘPCZEGO 

  Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia  zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance, na Państwa wniosek zorganizujemy możliwość skorzystania z pojazdu  zastępczego i pokryjemy koszty jego wynajmu - przez okres trwania naprawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 dni. Z zakresu  odpowiedzialności Volvo Assistance wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe.


  POJAZD ZASTĘPCZY


 • Klasa C (dla pojazdów VOLVO serii 40)

 • Klasa D (dla pojazdów VOLVO serii 60, 70, 80)

 • Klasa E (dla pojazdów VOLVO serii 90)

 • Wyboru modelu pojazdu zastępczego w ramach danej kategorii dokonuje Volvo Assistance, w zależności od lokalnych możliwości.  Powinien być to pojazd odpowiedni do liczby osób i bagażu przewożonych w momencie zdarzenia pojazdem ubezpieczonego.  Warunkiem skorzystania z pojazdu zastępczego jest pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu  zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu Volvo Assistance daną usługę.

  Można korzystać z pojazdu zastępczego jedynie na terenie państwa, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Auto powinno być zwrócone do wypożyczalni z pełnym bakiem paliwa.

  W razie wypadku zapewnimy pojazd zastępczy, pod warunkiem, że uszkodzony samochód został odholowany przez Volvo Assistance. 

  Dodatkowo możemy zapewnić:


  F. ODBIÓR NAPRAWIONEGO POJAZDU 

  Jeżeli na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie mógł być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance i zostalo zrealizowane jedno ze świadczeń opisanych wcześniej, możemy zorganizować i pokryć koszty Państwa przyjazdu lub innej wskazanej przez Państwa osoby, możliwie najkrótszą trasą po odbiór naprawionego auta dostępnymi na miejscu środkami transportu wybranymi przez Volvo Assistance.


  G. SPROWADZENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

  W przypadku awarii lub wypadku poza granicami RP, gdy w miejscu dokonywania naprawy nie jest możliwe uzyskanie części zamiennych  niezbędnych do naprawy pojazdu, Volvo Assistance zorganizuje dostawę tych części do miejsca, w którym dokonywana jest naprawa  pojazdu, w możliwie najszybszym czasie oraz pokryje koszty takiej dostawy. Nie pokrywamy kosztów części zamiennych. 
   

  VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: +48-22-522-2733