Volvo XC40 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për XC40.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të XC40
Pamja e jashtme
Lartësia 1652 mm
Gjatësi 4425 mm
Gjërësia 1863 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2034 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2702 mm
Udhë para 1601 mm
Udhë prapa 1626 mm
Kthesa Rrotulluese 11.4 mm
Pamje anësore e dimensioneve të XC40
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1030 mm
Hapësirë koke pas 994 mm
Hapësira e shpatullave para 1440 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1429 mm
Hapësira këmbë para 1040 mm
Hapësira këmbë prapa 917 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1390 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1388 mm