Ne po shkruajmë për t'ju informuar se epidemia e COVID-19 po shkakton një ndryshim në funksionimin e sallonit të Volvo. Nëse keni nevojë për një shërbim automjeti ose çfarëdo informacioni tjetër në lidhje me këtë, zyrat tona janë në dispozicion, prandaj ju lutemi na telefononi paraprakisht ose na dërgoni një email.