Automjetet Recharge

XC40 Recharge nga 46.381 EUR

Plug-in hybrid SUV

XC60 Recharge nga 67.114 EUR

XC60 Recharge nga 67.114 EUR

XC90 Recharge nga 83.531 EUR

Plug-in hybrid SUV

V60 Recharge nga 56.832 EUR

Plug-in hybrid wagon

S60 Recharge nga 64.250 EUR

Plug-in hybrid sedan

S90 Recharge nga 54.957 EUR

Plug-in hybrid sedan

Konsumi mesatar i karburantit: 0 – 3,36 l/100 km. Emetimet e CO₂: 0 – 75,73 g/km. Shkalla e emetimit: EURO 6d-ISC-FCM. Emetimet e NOx: 0 – 0,0095 g/km. Vlera e emetimit të grimcave për motorët me naftë: 0,00019 – 0,00042 g/km, numri i grimcave: 0E+11 – 2,79E+11. Konsumi mesatar i karburantit: 6,07 – 9,80 l/100 km. Emetimet e CO₂: 154 - 213 g/km. Shkalla e emetimit: EURO 6d-ISC-FCM. Emetimet e NOx: 0,016 – 0,0426 g/km. Vlera e emetimit të grimcave për motorët me naftë: 0,00009 – 0,00042 g/km, numri i grimcave: 0E+11 – 2,79E+11. Dioksidi i karbonit (CO₂) është gazi më i rëndësishëm serrë që shkakton ngrohjen globale. Emetimet e substancave të dëmshme në trafik mund të kontribuojnë ndjeshëm në përkeqësimin e cilësisë së ajrit. Substancat e dëmshme kontribuojnë në nivele veçanërisht të tepërta të ozonit në nivel tokësor, PM10 dhe PM2.5 dhe oksideve të azotit. Viti i modelit është 2023. Oferta vlen për një numër të kufizuar automjetesh. Shënim: Ekziston mundësia e informacionit të pasaktë në këtë listë çmimesh për shkak të një gabimi ose ndryshimi në specifikimin e produktit që mund të ketë ndodhur që nga prodhimi ose publikimi. Kontaktoni shitësin tuaj të Volvo për informacionin më të fundit përpara se të porosisni. Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet, materialet, specifikimet dhe modelet në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Imazhet janë simbolike. Më shumë informacion në volvocars.al ose nga një partner i autorizuar i Volvo.