Volvo ID

Volvo ID është një ID personale që mundëson akses te një gamë e gjerë shërbimesh personale Volvo.

Volvo ID përbëhet nga një emër përdoruesi (adresë email) dhe një fjalëkalim. Volvo ID përdoret kur regjistrohesh në disa shërbime të Volvos.

Hyni