Motor me djegje të brendshme

Fuqi efikase pa kompromis

Motor të shpërblyer me nxitje të përshpejtuar

Nxitje e avancuar e fuqisë

Motorët tanë me tre-katër cilindra motorik me djegje të brendshme, bazohen në konceptin e fuqisë efikase pa kompromis. Qasja jonë modulare e inxhinjeris motorike nënkuptonë që arkitektura jonë motorike mund të ofrojë motor me atribute dalluese dhe gjithashtu të kombinohet me elektrizimin e motorëve në makinat tona të reja. Motorët tanë të shpërblyer janë të pajisura me teknologji të avancuar për zmadhim të fuqisë, të cilat garantojnë energji të përgjegjshme atëherë kur është e nevojshme për përdorim inovativ të mbushësit turbo , kompresorit ose mbushësit të menjihershëm elektrik të motorit tonë të avancuar Plug-in Hybrid Twin Engine dhe teknologjisë tonë të  Hybridit të butë.

Kompresor dhe turbombushës

Volvo Cars është avancuar në nivelin e ri të përdorimit të sistemit mbushës-modular, që pronarëve të Volvos ju ofronë sërë modelesh të fuqisë dhe atributeve të performancës motorike.Nxitja e avancuar e fuqisë nënkuptonë që motorët tanë tre-katër cilindrorë mund të ofrojë nivele të barabarta të fuqisë  me ato të njësive më të mëdha, gjashtë dhe tetë cilindrorë të cilat disponojnë me rrotulime me intervale të lartë të shpejtësisë. Përdorim të sistemeve më moderne të presionit mbushës, të cilat janë të përbëra nga turbo mbushësit dhe super mbushësi të dizajnuara nga specifikimet tona të sakta për ofrim të karburanteve më ekonomike për shfrytëzim, duke sjellë performancë dhe mundësi të vozitjes. Supermbushësit japin rrotullime me interval të ulët dhe reagi. Turbombushësit ofrojnë fushi të kuajve. Nën 3500 rrotullime në minutë aktive janë supermbushësi dhe turbombushësi. Mbi 3500 rrotullime në minutë aplikohet vetëm turbombushësi. Për fuqinë maksimale të prodhimit ne përdorim një turbombushë të madhë që kombinonë presionin e ulët mbrapa dhe presionin e lartë të ajrit të kompresuar në rrotullime të larta. Turbombushësi dhe kompresori së bashku sigurojnë shtypje të qetë, konsistente dhe bindëse për fuqinë e motorëve Drive-E.

Hibridi kyçës

Teknologjija Volvo Twin Engine para se gjithash është kombinim i motorit me djegje të brendshme dhe energjisë elektrike. Energjija elektrike nga rrjeti mund të ruhet në bateri me tension të lartë. Kjo teknologji zakonishtë është më e njohur si teknologji kyçëse hibride ose PHEV.
Lexo më shumë