Əsas dəyərlər

Volvo tərzi

Volvo-da biz nə ediriksə, insanlar üçün edirik. Ona görə insanların həyatını daha asan, təhlükəsiz və xoş etmək barədə missiyamız bizə təbii görünür. Bu Volvo tərzidir.

Bu gün biz əvvəl olduğu kimi üç əsas dəyərimizə diqqəti yönəltmişik: təhlükəsizlik, keyfiyyət və ətraf mühitə qayğı.

Vacib olanı mühafizə etmək. İnsanların özünü xüsusi hiss etmələri üçün. Dünyanın hamı üçün yaxşı bir yer olmasına çalışmaqla qürur duyaraq.

Təhlükəsizlik Bəyannaməsi
Keyfiyyət Bəyannaməsi
Ətraf mühitlə bağlı Bəyannamə