Article version 2.0.0

Obavještenje o privatnosti - govorne poruke

Kako bi vam kompanija Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi") mogla omogućiti pristup svim funkcijama vezanim za uslugu Govor u SMS poruku, moramo obraditi određene podatke.

1. Kontrolor podataka

Kontrolor svih ličnih podataka prikupljenih i obrađenih vezano za Govorne poruke je kompanija Volvo Car Corporation, švedsko pravno lice sa registracijskim brojem 556074-3089 i adresom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Geteborg, Švedska.

2. Svrha obrade podataka

Lični podaci se obrađuju kako bi vam kompanija Volvo mogla pružiti uslugu Govorne poruke u kojoj koristimo prepoznavanje govora za pretvaranje vašeg govora u tekst. Kompanija Volvo koristi usluge trećih strana pružalaca usluga za prepoznavanje govora kao i za poboljšanje pruženih usluga.

3. Kategorije podataka

3.1 Snimljeni govorni podaci

Snimljeni govor namijenjen za poruku pretvara se u tekst i šalje iz vozila u oblak.

3.2 Identifikacioni broj vozila (VIN)

VIN se koristi za verifikaciju da je vaš automobil pretplaćen na ovu uslugu.

3.3 Tekstualna poruka

Tekstualne poruke koje kreira treća strana pružalac usluga spremaju se u oblaku i šalju nazad u vaše vozilo gdje se čuvaju. Tekstualne poruke mogu se slati u vidu SMS-a.

4. Dijeljenje podataka

Podatkovni zapis snimljenog govora dijeli se putem Interneta sa Volvo uslugom u oblaku i prosljeđuje trećoj strani pružaocu usluge. Identifikacijski broj vašeg vozila dijeli se samo između vašeg vozila i Volvo oblaka. Tekstualna poruka se dijeli između treće strane pružaoca usluge i vašeg vozila.

5. Pravni osnov

Kompanija Volvo je kontrolor gore pomenutih podataka dok pružalac usluge treće strane obrađuje podatkovni zapis snimljenog govora u tekstualne stringove. Obrada gore navedenih podataka zasniva se na činjenici da je takva obrada neophodna kako bi kompanija Volvo mogla pružiti uslugu govornih poruka.

6. Pohranjivanje i brisanje podataka

Identifikacijski broj vozila se pohranjuje u Volvo oblaku dokle god je pretplata aktivna. Nakon deaktiviranja pretplate, VIN se briše nakon 90 dana ukoliko to nije u suprotnosti s lokalnim zakonima. Treće strane pružaoci usluga pohranjuju podatkovni zapis snimljenog govora zajedno s tekstualnom porukom na 90 dana.

7. Ostalo

Više informacija o načinu na koji kompanija Volvo obrađuje vaše lične podatke (uključujući kontakt informacije kompanije Volvo i službenika za zaštitu podataka kompanije Volvo, informacije o vašim pravima i sigurnosne mjere poduzete za zaštitu vaših podataka) možete pronaći u Volvo Car Group Politici privatnosti za kupce.