Article version 2018.274.0

Odredbe o korištenju usluge Google Local Search

Na snazi od:

Objavljeno u:

Kada po prvi put pokrenete aplikaciju Google Local Search morate prihvatiti odredbe o korištenju usluge (pogledajte veze ispod) da biste je mogli koristiti. Odobrenje se uvijek daje u automobilu.

Odredbe o korištenju usluge Google Maps/Google Earth

a. https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html

b. http://maps.google.com/help/terms_maps.html (uključujući https://policies.google.com/privacy)

c. https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms

Da biste mogli koristiti aplikaciju Google Local Search takođe morate prihvatiti OVE odredbe o korištenju usluge.