Article version 2018.274.0

Odredbe o korištenju usluge HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp)

Na snazi od:

Objavljeno u:

Sljedeće aplikacije, Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, zasnovane su na tehnologiji kompanije HERE. Kada po prvi put pokrenete neku od ovih aplikacija, morate prihvatiti odredbe o korištenju usluge (pogledajte veze ispod) da biste je mogli koristiti. Odobrenje se uvijek daje u automobilu.

Odredbe o korištenju usluge

a. Odredbe o korištenju usluge: https://legal.here.com/en-gb/terms

b. Politika privatnosti: https://legal.here.com/en-gb/privacy

c. Sigurnost: https://legal.here.com/en-gb/security