NAŠA ULOGA U DRUŠTVU

Partner u održivom razvoju

Mi želimo da odigramo svoju ulogu u društvu, ali shvatamo da sami ne možemo da učinimo svijet boljim mjestom. Formiranjem partnerstava sa globalnim organizacijama i saradnjom na postizanju zajedničkih ciljeva, mi zajedno optimizujemo naš pozitivan društveni doprinos.

POSVEĆENOST

Uključivanje u poslovna partnerstva

Nastavićemo da na globalnom ili nacionalnom nivou sarađujemo sa ključnim organizacijama na promovisanju održivog razvoja.

Bezbjedniji kada dijelimo

Naš rad na bezbijednosti u saobraćaju se ne svodi samo na putnike u našim automobilima i ostale učesnike u saobraćaju, kao što su pješaci i biciklisti. Bitno je i prenošenje znanja. Mi dijelimo naše viđenje bezbijednosti u pravom životu, naša iskustva i naš jedinstveni način rada u partnerstvu sa zainteresovanim stranama. Naš pristup dijeljenju koristi ljudima, društvu i čitavoj planeti

POSVEĆENOST

Dijeljenje znanja radi unaprijeđivanja bezbijednosti u saobraćaju

Nastavićemo da aktivno sarađujemo sa ključnim organizacijama i društvom koji nam pomažu da podijelimo naše znanje o bezbijednosti u saobraćaju.

Objedinjavanje etike i ljudskih prava

Objedinjavanje Etike i Ljudskih Prava je širok pojam koji opisuje naš doprinos društvu i naše odgovorno poslovanje. Naše naslijeđe i kultura nam u velikoj mjeri omogućuju da kompaniju vodimo etički i da brinemo za okolinu, borimo se sa korupcijom, štitimo ljudska prava, dječija prava i promovišemo odgovorno poslovanje kroz lanac vrijednosti.

POSVEĆENOST

Etičko rukovođenje za odgovorno poslovanje

Svuda gde radimo posvećeni smo odgovornom poslovanju i borbi protiv korupcije putem etičkog rukovođenja. To podrazumeva i potrebu da naši rukovodioci postavljaju standarde i budu uzori za etičko ponašanje i profesionalni integritet.