Obveznice

Volvo Car grupa najvećim dijelom obezbjeđuje finansije iz novčanih tokova koji nastaju iz poslovanja. Obveznice, koje pružaju mogućnost fleksibilnog samofinansiranja na međunarodnom tržištu kapitala, predstavljaju atraktivan izvor finansiranja za Volvo Car Grupu.

Izdavalac Volvo Car AB
Jemac Volvo Car Corporation
Valuta EUR
Broj emitiranih hartija od vrijednosti €500,000,000
Datum emisije 18.05.2016.
Datum dospijeća 18.05.2021.
Kupon 3,250%
ISIN XS1409634612
Početna cijena 100.000
Denominacija €100,000 x €1,000
Kotirane Luxembourg / Euro MTF
Datum plaćanja kamate 18.05 i 18.11, počevši od 18.11.2016.
Memorandum o ponudi Više informacija
Prospekt hartija od vrijednosti Više informacija
Izdavalac Volvo Car AB
Jemac Volvo Car Corporation
Valuta SEK
Emitirana količina FXD SEK 500,000,000
FRN SEK 2,500,000,000
Datum emisije 07.12.2016.
Datum dospijeća 07.03.2022.
Kupon FXD: 2.500%
FRN: 3M STIBOR +235bps
ISIN FXD: XS1530953881
FRN: XS1530953618
Denominacija SEK 1,000,000 x 100,000
Kotirane Luxembourg / Euro MTF
Memorandum o ponudi Više informacija
Prospekt hartija od vrijednosti Viša informacija