Struktura kompanije

Tokom 2010. godine kompanija Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) iz Kine je kupila kompaniju Volvo Cars. Prije toga kompanija Volvo Cars bila je dio Volvo Grupe do 1999, kada je kupljena od strane Ford Motor Company.Volvo Car Grupa
Volvo Car Grupu čine: Volvo Car AB i Volvo Car Corporation, zajedno sa podružnicama i zajedničkim poslovnim poduhvatima. Zajednički poslovni poduhvati su povezane kompanije u kojima Volvo Car Corporation ili podružnica posjeduju 50 ili manje procenata akcija sa pravom glasa.

Organizacija i način rukovođenja Volvo Cars Grupe su prikazani na sljedećoj slici, pri čemu su članovi Tima izvršnih rukovodilaca zaduženi za pojedinačne funkcije.


Company structure