Odbor direktora

Odbor direktora Volvo Car AB sačinjava 13 članova, uključujući tri člana sindikata. Volvo Car AB je matična kompanija u Volvo Car Group.

Li Shufu

Predsjednik Upravnog odbora

Mikael Olsson

Potpredsjednik Upravnog odbora

Håkan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor, član Uprave

Winnie K.W. Fok

Član Uprave

Lone Fønss Schrøder

Član Uprave

Dr. Peter Zhang

Član Uprave

Daniel Li

Član Uprave

Carl-Peter Forster

Član Uprave

Tom Johnstone

Član Uprave

Betsy Atkins

Član Uprave

Glenn Bergström

Predstavnik sindikata

Marko Peltonen

Predstavnik sindikata

Jörgen Olsson

Predstavnik sindikata