Odbor direktora

Odbor direktora Volvo Car AB sačinjava 13 članova, uključujući tri člana sindikata. Volvo Car AB je matična kompanija u Volvo Car Group.

Li Shufu

Predsjednik Upravnog odbora

Biography

Mikael Olsson

Potpredsjednik Upravnog odbora

Biography

Håkan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor, član Uprave

Biography

Winnie K.W. Fok

Član Uprave

Biography

Lone Fønss Schrøder

Član Uprave

Biography

Dr. Peter Zhang

Član Uprave

Biography

Daniel Li

Član Uprave

Biography

Carl-Peter Forster

Član Uprave

Biography

Tom Johnstone

Član Uprave

Biography

Betsy Atkins

Član Uprave

Biography

Glenn Bergström

Predstavnik sindikata

Biography

Marko Peltonen

Predstavnik sindikata

Biography

Jörgen Olsson

Predstavnik sindikata

Biography