12:30 AM | August 15 2016

Učenje Volvo automobila da samostalno mijenja traku

Mohammad Ali, vođa tima za algoritme za donošenje odluke i kontrolne algoritme u kompaniji Volvo Cars, objašnjava kako će Volvo automobili u budućnosti potpuno sami preticati.

Volvo koji sam pretiče - kako će to raditi?
"To je kao vaša satelitska navigacija, samo još složenijie. U budućnosti, vi ćete podesiti odredište, a vaš automobil će odrediti putanju - kao što i danas radi - ali onda će pregledati putanju i unapred odlučiti koje će trake koristiti tokom vožnje. Nakon toga, tokom vožnje, će morati da odluči u kom tačno trenutku da započne prestrojavanje - koliko prostora ima, koliko je potrebno da ubrza ili uspori. Dakle, algoritmi koje razvijamo moraju da donesu mnogo odluka."

Da li automobil može da se predomisli, ako se okolnosti promijene?

"Da. Na primjer, automobil može da obustavi prestrojavanje, ako automobil iza iznenada počne da ubrzava, ali samo do određenog trenutka. Kada pređete preko razdjelne linije, manevar više ne može da se obustavi."

Šta ako se automobili nađe pred etičkom dilemom? Ispred automobila se može nalaziti prepreka koja primorava auto da skrene, ali ima i nadolazećeg saobraćaja?
"Naš pristup podrazumijeva neprekidne mjere predostrožnosti, kako se ne bismo našli u situaciji koju ne možemo da riješimo. Recimo da prođemo pored automobila koji stoji uz ivicu puta. Ako iza njega iskoči pješak, ne bismo imali šansu da reagujemo. Zato mi mjere preduzimamo unaprijed. Ako ne možemo da vidimo šta je iza automobila pored kojeg prolazimo, usporićemo dovoljno da možemo da reagujemo, ako bude potrebno. Također, vodimo računa da uvijek ima dovoljno prostora za pomijeranje u stranu, ako bude potrebno."

Pored prestrojavanja, koje još scenarije razmatrate?

"Bavimo se donošenjem odluke o bezbijednom zaustavljanju automobila. Ako vam se ikada desi kvar, automobil mora biti sposoban da ovo sam uradi - nikada se ne oslanjamo na pomoć vozača. Dakle, moramo biti sposobni da navedemo automobil na bezbijedno mjesto za zaustavljanje."

Kada će ova tehnologija biti na raspolaganju kupcima?
"Prvi kupci će moći da testiraju, npr. polu-autonomno prestrojavanje u pilotskom istraživanju početkom sljedeće godine. Prvi automobili u istraživanju će biti autonomni automobili izuzetnih sposobnosti koje mora da nadzire vozač. Kada započne dio puta sa autonomnom vožnjom, automobil će moći da riješi većinu scenarija bez pomoći vozača, ali on ili ona i dalje moraju da nadziru automobil i dalje snose odgovornost za automobil. Nakon toga će nam biti potrebno oko još dvije godine da dalje razvijemo tehnologiju i dokažemo da je sistem apsolutno bezbijedan. Nadamo se da ćemo započeti sa proizvodnjom potpuno autonomnih automobila 2020. godine, iako smo suočeni sa dosta neizvjesnosti"

Osim što ljudima vraćate vreme koje troše u prijevozu i na putevima, koje su još prednosti ove tehnologije?<
"Bezbijednost. Samovozeći automobili su mnogo predvidljiviji od ljudi."

Koji je najveći izazov sa kojim se suočavate?
"Najveći izazov su ljudi u saobraćaju - kako da riješimo pitanje neizvjesnog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju? Moramo da budemo sigurni da ćemo ostati bezbijedni, kakav god manevar da napravi drugi automobil, a da pri tom ne budemo previše pažljivi. Drugi izazov je da definitivno dokažemo da je ovaj sistem bezbijedan."

Kako ćete osigurati bezbijednost tehnologije?
Kritičan deo validacije je da se obezbijedi da vozilo može da riješi sve vanredne situacija koje se mogu javiti na putu. Vanredne situacije se mogu javiti u okviru saobraćaja, vremenskih uslova ili kvara sistema. Kako bi sistem mogao da riješi ove probleme, prikupićemo veliki broj mjernih podataka iz vožnje u stvarnom svijetu, ali ćemo i simulirati ove situacije uz pomoć računara.

Drugim riječima, samovozeći automobili će biti mnogo bezbjedniji od ljudi za volanom?
"Da, mnogo bezbjedniji."

VIJESTI O AUTONOMNOJ VOŽNJI

Otkrijte više o samovozećim automobilima i autonomnoj vožnji sa Volvo automobilima

Arhiva