Volvo Cars održava debatu o uticaju samovozećih automobila na budućnost auto osiguranja

Nazad
HeritageNews TextHeader
HeritageNews PublishedHeader 12:00 AM, May 3 2016

Car insurance and self-driving cars

Volvo Cars će na seminaru koji se održava 3. maja 2016. godine u Londonu razmatrati kako samovozeći automobili koji mogu da izbjegnu sudar mogu da transformišu industriju auto osiguranja.

Događaj pod nazivom Budućnost sa autonomnim automobilima i implikacije za industriju osiguranja, sponzoriraju Volvo Cars i Thatcham, istraživačka organizacija osiguravajućih društava Velike Britanija koja se bave auto osiguranjem. Na događaju će se okupiti predstavnici industrije osiguranja, vlade Velike Britanije i medija.

Glavni govornici će biti Håkan Samuelsson, Predsjednik i glavni izvršni direktor Volvo Car Grupe, i James Dalton, direktor General Insurance Policy iz Udruženja osiguravajućih društava Britanije.

Pitanja koja će se razmatrati biće finansijske implikacije koje imaju samovozeći automobili na osiguravajuća društva. Anders Eugensson, direktor, Sektor državnih poslova u Volvo Cars, rekao je sljedeće: "Autonomna vozila mogu značajno da smanje broj odštetnih zahtijeva - vozila mogu da izbjegnu sudar i neće praviti greške koje ljudi prave. To će biti jedno od najvažnijih pitanja o kojima ćemo razgovarati."

Ostale teme biće razvoj zakonskog okvira za autonomnu vožnju i odnos autonomnih automobila i drugih učesnika u saobraćaju.

Seminar u Londonu biće četvrti u nizu događaja koje organizuje Volvo u cilju povećanja svijesti o prednostima samovozećih automobila i izazovima na putu ka njihovoj serijskoj proizvodnji.

Na jednom od prethodnih seminara na ovu temu u Vašingtonu, Håkan Samuelsson objavio je da će Volvo Cars preuzeti punu odgovornost za radnje koje preduzimaju njegova autonomna vozila kada su u režimu autonomne vožnje. Događaji u Stokholmu, Švedska i Pekingu, Kina bavili su se širim pitanjima oko autonomne vožnje i važnosti saradnje između državnih, industrijskih i istraživačkih organa kako bi se ostvarile maksimalne pogodnosti od samovozećih automobila.

Kompanija Volvo Cars će na događaju objaviti detalje o probnom istraživanju autonomne vožnje u Londonu, koje će, kada bude pokrenuto početkom 2017. godine, predstavljati najveću i najambiciozniju probu autonomnih automobila u Velikoj Britaniji. Testiranje će biti isto kao Drive Me test u Geteborgu, Švedska, i sličan test program u Kini. U jednom trenutku, u pilot ispitivanju autonomne vožnje u Londonu će učestvovati 100 automobila sposobnih za autonomnu vožnju koje će testirati stvarni kupci na stvarnim putevima.