Kako smo došli dovde


Tehnologija koja se nalazi u osnovi samovozećih automobila je razvijana godinama putem pažljivog istraživanja i eksperimentisanja. Mi nismo novi u ovome - bavimo se oblašću autonomne vožnje već čitavu deceniju. Naša detaljna istraživanja i stalni tehnički proboji znače da smo u odličnoj poziciji da povedemo revoluciju sa samovozećim automobilima.

2006

Upozorenje na sudar uz pomoć pri kočenju - detektira neizbježan sudar sa vozilom ispred i priprema kočnice za upotrebu
Adaptivni tempomat - održava zadatu udaljenost u odnosu na automobil ispred
Upozorenje u slučaju napuštanja trake - upozorava vozača ako pređu linije koje ograničavaju traku

2007

Upozorenje na sudar sa automatskim kočenjem - detektira neizbježan sudar sa vozilom ispred i po potrebi primjenjuje kočnice

2008

Bezbijednost u gradu - koristi infracrvenu detekciju, LIDAR, da bi pomogla vozaču da pri malim brzinama izbjegne sudar sa vozilom ispred, tako što primjenjuje kočnice, kada je potrebno

2009

Početak projekta bezbijedni drumski vozovi za životnu sredinu (SARTRE) - pionirski projekat za razvoj drumskih konvoja autonomnih automobila na auto-putevima

2010

Adaptivni tempomat i pomoć pri kretanju u koloni - unaprijeđeni adaptivni tempomat za kretanje u sporim kolonama i nastavlja da radi čak i kada se saobraćaj zaustavi
Upozorenje na sudar uz potpuno automatsku kočnicu - koristi radar i kameru da upozori vozača na neizbježan sudar sa vozilom ispred i po potrebi primjenjuje punu kočionu silu
Detektiranje pješaka sa potpuno automatskim kočenjem - detektira pješake na putu i primjenjuje punu kočionu silu, ako je sudar neizbježan

2012

Informacije o saobraćajnim znakovima - prepoznaje saobraćajne znakove i prikazuje ih na komandnoj tabli. Upozorava na brzinu kretanja u slučaju prekoračenja zakonskog ograničenja.
Park Assist Pilot - pronalazi dovoljno veliko parking mjesto i parkira auto na njemu. Vozač i dalje ima kontrolu nad stepenom prenosa i brzinom vozila.
Upozorenje na unakrsni saobraćaj - detektuje vozila čija se putanja ukršta sa putanjom automobila u slučaju kretanja unazad pri izlasku sa parking mjesta ili prilaza
Pomoć za održavanje u traci - upravlja automobilom zadržavajući ga u saboraćajnoj traci
Pomoć pri prestrojavanju (BLIS) - proverava da li postoje vozila koja se kreću velikom brzinom na udaljenosti do 70m iza automobila ili koja prilaze iz mrtvog ugla
Detekcija biciklista sa potpuno automatskim kočenjem - primećuje bicikliste i primenjuje punu kočionu silu, ako je sudar neizbežan
Aktivna kontrola dugih svijetala - automatski spušta prednje farove u slučaju postojanja dolazećeg saboraćaja
SARTRE koncept na javnim putevima - autonomni konvoj Volvo vozila uspešno i bezbijedno testiran na otvorenom putu

2013

Demonstriran koncept autonomnog parkiranja - automobil koji se samostalno parkira uz kontrole na mobilnom telefonu, pri čemu vozač nije u automobilu
Najava Drive Me projekta  - prvo masovno testiranje samovozećih automobila počinje 2017. godine

2015

Pilot Assist - kombinuje održavanje u saboraćajnoj traci i adaptivni tempomat u jednoj funkciji, kako bi održavao automobil u saobraćajnoj traci i održavao udaljenost od vozila ispred
Automatsko kočenje na raskrsnici - automatski primenjuje kočnice automobila, ako vozač uđe u putanju dolazećeg vozila

Istraživački radovi

Naša istraživanja iz oblasti autonomnih automobila nalazi se u osnovi tehnologije koju razvijamo.

 

Kircher, K., Larsson, A., & Andersson Hultgren, J. (2014). Tactical Driving Behavior with Different Levels of Automation. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(1), 158 - 167. doi:10.1109/TITS.2013.2277725

Larsson, A. F. L., Kircher, K., & Andersson Hultgren, J. (2014). Learning from experience: Familiarity with ACC and responding to a cut-in situation in automated driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 46. doi:10.1016/j.trf.2014.05.008

Larsson, A. F. L. (2012). Driver usage and understanding of adaptive cruise control. Applied Ergonomics, 43(3), 501-506. doi.org/10.1016/ j.apergo.2011.08.00

Lundgren M., Stenborg E., Svensson, L., Hammarstrand L. (2014). Vehicle self-localization using off-the-shelf sensors and a detailed map. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings p. 522-528. (2014)

J. Nilsson, A. ödblom, and J. Fredriksson, Worst Case Analysis of Automotive Collision Avoidance Systems, IEEE Transactions on Vehicular Technology., vol. 11, no. 4, pp. 1-1, 2015

J. Nilsson, M. Brännström, E. Coelingh, and J. Fredriksson, "Longitudinal and Lateral Control for Automated Lane Change Maneuvers," American Control Conference, pp. 1399-1404, July, 2015, Chicago, IL, USA.

J. Nilsson, J. Fredriksson, and E. Coelingh, “Rule-Based Highway Maneuver Intention Recognition,” IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, pp. 950-955, September, 2015, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain.

J. Nilsson, M. Brännström, J. Fredriksson, and E. Coelingh, “Longitudinal and Lateral Control for Automated Yielding Maneuvers,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 5, pp. 1404-1414, May, 2016.

J. Nilsson, M. Brännström, J. Fredriksson, and E. Coelingh, “Lane Change Maneuvers for Automated Vehicles,” Accepted for publication in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016.

J. Nilsson, J. Silvlin, M. Brännström, E. Coelingh, and J. Fredriksson, “If, When, and How to Perform Lane Change Maneuvers on Highways,” Accepted for publication in IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2016.

J. Nilsson, “Automated Driving Maneuvers - Trajectory Planning via Convex Optimization in the Model Predictive Control Framework,” PhD Thesis, ISBN 978-91-7597-450-7, Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Högskola, Ny serie nr 4131, ISSN 0346-718X, Chalmers University of Technology, October, 2016, Gothenburg, Sweden.

J. Nilsson, Computational Verification Methods for Automotive Safety Systems, Ph.D. Thesis, No 3654, ISSN 0346-718X, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2014

J. Nilsson, J. Fredriksson, and A. C. E. ödblom, Verification of Collision Avoidance Systems Using Reachability Analysis, in proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014, pp. 10676-10681

J. Nilsson, J. Fredriksson, and A. C. E. ödblom, Reliable Vehicle Pose Estimation Using Vision and a Single-Track Model, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 15, no. 6, pp. 2630-2643, Dec. 2014

J. Nilsson, P. Andersson, I. Y. H. Gu, and J. Fredriksson, Pedestrian Detection Using Augmented Training Data, 22nd International Conference on Pattern Recognition, pp. 4548-4553, 2014

J. Nilsson, J. Fredriksson, and A. C. E. ödblom, Bundle Adjustment using Single-Track Vehicle Model, in 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2013, pp. 2888-2893

J. Nilsson, A. C. E. ödblom, J. Fredriksson, and A. Zafar, Using Augmentation Techniques for Performance Evaluation in Automotive Safety, in Handbook of Augmented Reality, 1st ed., B. Furht, Ed. Springer, 2011, pp. 631-649

J. Nilsson and A. C. E. ödblom, On Worst Case Performance of Collision Avoidance Systems, in IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2010, pp. 1084-1091.

J. Nilsson, A. C. E. ödblom, J. Fredriksson, A. Zafar, and F. Ahmed, Performance Evaluation Method for Mobile Computer Vision Systems using Augmented Reality, in IEEE Virtual Reality Conference, 2010, pp. 19-22

F. Sandblom, J. Sörstedt, Sensor data fusion for multiple configurations Intelligent Vehicles Symposium (IV), 8-11 June 2014, Dearborne, Michigan, United States

L. Hammarstrand, F. Sandblom, L. Svensson, J. Sörstedt, Extended Object Tracking using a Radar Resolution Model, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol.48, no.3, pp.2371-2386, July 2012

J. Sörstedt, L. Svensson, F. Bengtsson and L. Danielsson, A new vehicle motion model for improved predictions and situation assessment, IEEE Transactions on Intelligent Transportations Systems, vol. 12, no. 4,pp. 1209-1219, Dec. 2011

J. Nilsson and J. Sjöberg, Strategic decision making for automated driving on two-lane, one-way roads using model predictive control, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pp. 1253-1258, Gold Coast, Australia, June, 2013

J. Nilsson, M. Ali, P. Falcone, and J. Sjöberg, Predictive manoeuvre generation for automated driving, IEEE Conference on Intelligent Transport Systems, pp. 418-423, The Hague, The Netherlands, October, 2013

J. Nilsson, Y. Gao, A. Carvalho, and F. Borrelli, Manoeuvre generation and control for automated highway driving, IFAC World Congress, pp, 6301-6306, Cape Town, South Africa. August, 2014

J. Nilsson, On decision-making and control for automated highway driving, Lic. Thesis, Chalmers University of Technology, 2014

J. Nilsson, P. Falcone, M. Ali, and J. Sjöberg, Receding horizon maneuver generation for automated highway driving, Control Engineering Practice, vol. 41, pp.124-133, August, 2015

Sörstedt J., Svensson L., Sandblom F., and Hammarstrand L., Longitudinal and lateral control for automated lane change maneuvers, American Control Conference, pp. 1399-1404, Chicago, IL, USA, July, 2015

Gray, Andrew; Ali, Mohammad; Gao, Yiqi; Hedrick, Karl; Borrelli, Francesco. A Unified Approach to Threat Assessment and Control for Automotive Active Safety. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 14, no 3, pp 1490-1499 (2013)

Ali, Mohammad; Gelso, Esteban; Sjöberg, Jonas. Automotive Threat Assessment Design for Combined Braking and Steering Maneuvers. IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol 62, no 4, pp 1519-1526, (2013)

Falcone, Paolo; Ali, Mohammad; Sjöberg, Jonas. Predictive Threat Assessment via Reachability Analysis and Set Invariance Theory. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 12, no 4, pp1352-1361, (2011)

Kianfar, Roozbeh; Ali, Mohammad; Falcone, Paolo; Fredriksson, Jonas. Combined Longitudinal and Lateral Control Design for String Stable Vehicle Platooning within a Designated Lane. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Qingdao, China, (2014)

Ali, Mohammad; Gray, Andrew; Gao, Yiqi; Hedrick, Karl; Borrelli, Francesco. Multi-Objective Collision Avoidance. ASME Dynamic Systems and Control Conference, Palo Alto, USA, (2013)

Ali, Mohammad; Falcone, Paolo; Sjöberg, Jonas. Threat Assessment Design under Driver Parameter Uncertainty. 51st IEEE Conference on Decision and Control, Maui, USA, (2012)

Gray, Andrew; Ali, Mohammad; Gao, Yiqi; Hedrick, Karl; Borrelli, Francesco. Vehicle Control for Road Departure and Obstacle Avoidance. IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Sofia, Bulgaria, (2012)

Gray, Andrew; Ali, Mohammad; Gao, Yiqi, Hedrick, Karl; Borrelli, Francesco. Integrated Threat Assessment and Control Design for Roadway Departure Avoidance. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Anchorage, USA, (2012)

Ali, Mohammad; Falcone, Paolo; Sjöberg, Jonas. Model-Based Threat Assessment in Semi-Autonomous Vehicles with Model Parameter Uncertainties. 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, Orlando, USA, (2011).

Ali, Mohammad; Falcone, Paolo; Sjöberg, Jonas. Model-Based Threat Assessment for Lane Guidance Systems. American Control Conference, San Francisco, USA, (2011)

Ali, Mohammad; Olsson, Claes; Sjöberg, Jonas. Real-time Implementation of a Novel Safety Function for Prevention of Loss of Vehicle Control. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Washington, USA, (2011)

Gelso, Esteban R.; Ali, Mohammad; Sjöberg, Jonas. Threat Assessment for Driver Assistance Systems using Interval-based Techniques. 18th IFAC World Congress, Milano, Italy, (2011)

Falcone, Paolo; Ali, Mohammad; Sjöberg, Jonas. Set-Based Threat Assessment in Semi-Autonomous Vehicles. IFAC Symposium Advances in Automotive Control, Munich, Germany, (2010)

Nilsson, Jonas; Ali, Mohammad. Sensitivity Analysis and Tuning for Active Safety Systems. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Madeira, Portugal, (2010)

Sjöberg, Jonas; Coelingh, Erik; Ali, Mohammad; Brännström, Mattias; Falcone, Paolo. Driver Models to Increase the Potential of Automotive Active Safety Functions. Proceedings of 18th European Signal Processing Conference 2010, Aalborg, Denmark, (2010)

Ali, Mohammad; Sjöberg, Jonas. Impact of Different Vehicle Models on Threat Assessment in Critical Curve Situations. 21st International Conference on Enhanced Safety of Vehicles, Stuttgart, Germany, (2009)

Ali, Mohammad; Olsson, Claes; Sjöberg, Jonas. Towards Predictive Yaw Stability Control. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Xian, China, (2009)

Ali, Mohammad; Falcone, Paolo; Sjöberg, Jonas. A Predictive Approach to Roadway Departure Prevention. 21st IAVSD Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Stockholm, Sweden, (2009)