Realistični uslovi vožnje: Pregled

Nova testna procedura omogućava prednosti za korisnike - laboratorijska mjerenja će realističnije prikazati potrošnju goriva vašeg automobila na cesti.

WLTP NEDS
Početna temperatura* Hladnoća Hladnoća
Vrijeme ciklusa 30 min. 20 min.
Vrijeme mirovanja 13% 25%
Dužina ciklusa 23.25 km 11 km
Brzina Prosjek: 46.5 km/h - maksimum: 131 km/h Prosjek: 34 km/h - maksimum: 120 km/h
Snaga Prosjek: 7.5 kW - maksimum: 47 kW Prosjek: 4 kW - maksimum: 34kW
* Testna temperatura u laboratoriji je smanjenja u rasponu od 20°C do 30°C do zadane tačke od 23°C i korekcije temperature (potrebno ju je razviti) za reprezentativnu regionalnu ambijentalnu temperaturu.