Volvo ID

Volvo ID je lični identifikacijski element koji vam omogućava pristup širokom izboru personaliziranih Volvo usluga.

Volvo ID je sastavljen od korisničkog imena (e-mail adresa) i lozinke. Volvo ID se koristi kod pristupa određenim uslugama Volvo.

Prijavite se