Sensus navigacija

Intuitivno i jednostavno

Sistem navigacije s povezanim aplikacijama

Sensus navigacija

Navigacija Sensus potpuno je integrisan, povezan sistem navigacije koji Vam pomaže stići gdje god želite što je moguće jednostavnije. Korisne funkcije obuhvataju funkciju Send to Car koja Vam omogućava slanje destinacija u Vaš automobil, i to iz tražilice ili preko aplikacije Volvo On Call. Navigacija Sensus također Vam omogućava pristup uslugama i aplikacijama koje se odnose na navigaciju i koje Vam pomažu u pronalaženju novih iskustava i novih mjesta na intuitivan i razumljiv način.


Aplikacije navigacije Sensus

Park & Pay

Pronađite mjesto za parkiranje i platite ga s lakoćom.

Glympse i Send to Car

Pošaljite lokaciju prijateljima ili porodici. Tamo se možete sastati.

Yelp, Local Search, Wiki Locations

Pronađite najbolju lokalnu kafu, kulturne spomenike ili druge atrakcije.