Борд на директорите

Volvo Car Corporation е дъщерно дружество на Geely Sweden AB. Оперативната дейност се осъществява в Volvo Car Corporation и нейните филиали. Бордът на директорите на Volvo Car Corporation се състои от 13 члена, включително трима синдикални представители.