Президент и главен изпълнителен директор

Хокан Самуелсон