Старши вицепрезидент, Главен юридически директор

Мария Хемберг