Размери на Volvo XC90

Разгледайте основните размери на XC90.

Есктериор
Височина 1776 mm
Дължина 4953 mm
Ширина 2008 mm
Ширина, вкл.огледала 2140 mm
Междуосие 2984 mm
Предна следа 1665 mm
Задна следа 1667 mm
Диаметър на завоя 11.8 mm
Интериор
Място за главата, отпред 1051 mm
Място за главата, отзад 999 mm (997 mm*)
Място за главата на трети ред седалки (923 mm*)
Място за рамената, отпред 1465 mm
Място за рамената, отзад 1435 mm
Място за рамената на трети ред седалки (1192 mm*)
Място за краката, отпред 1038 mm
Място за краката, отзад 940 mm
Място за краката на трети ред седалки (811 mm*)
Място за таза, отпред 1422 mm
Място за таза, отзад 1435 mm
Място за горната част на краката на трети ред седалки (1140 mm*)

* *Разликата в размерите е посочена в скоби, 5 места в сравнение със 7 места.