Заявка на субект за права във връзка с лични данни

За да инициирате заявка за права до Volvo Cars, моля, попълнете уеб формуляра и ни предоставете всички необходими данни за вашата заявка. За да се осигури безопасно идентифициране, моля, имайте предвид, че за някои заявки на субект за права, вашият Идентификационен номер на автомобила (VIN) е необходим за данните за автомобила, съответно, Volvo ID за данни за цифровите услуги. Ако не се предостави тази информация, това може да попречи на Volvo Cars да обработи заявката ви.

Вашата Заявка на субект за права

За въпроси по поверителността, свързани с работата ви във Volvo Cars, моля, свържете се с отдела за човешки ресурси във вашата национална фирма за продажби
Потребителски данни
Is this not you? Click here to update
Нуждаем се от тази информация, за да можем да идентифицираме къде може да се съхраняват вашите лични данни.
Данни за автомобил
VIN номерът съдържа седемнайсет цифри
Данни за цифрови услуги
Volvo ID е имейлът, използван като ключ, когато използвате цифрови услуги на Volvo Cars, напр. Volvo On Call.
Hidden

За въпроси по поверителността, свързани с работата ви във Volvo Cars, моля, свържете се с отдела за човешки ресурси във вашата национална фирма за продажби
Потребителски данни
Is this not you? Click here to update
Нуждаем се от тази информация, за да можем да идентифицираме къде може да се съхраняват вашите лични данни.
Volvo ID е имейлът, използван като ключ, когато използвате цифрови услуги на Volvo Cars, напр. Volvo On Call.
Hidden