Информационна бележка

Администраторът
Volvo Car Corporation, шведско юридическо лице с фирмен регистрационен номер 556074-3089 с адрес 405 31, Гьотеборг, Швеция, наричано по-нататък "VCC", "ние", "нашият/та" и "нас", ще обработва като администратор личните ви данни, както е описано по-долу.

Цел и правно основание за обработване
Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте във връзка с вашата заявка на субект за данни (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и т.н.). Целта на нашата обработка е да администрираме вашата заявка на субект за данни. Ние също така ще обработваме личните данни, които ни предоставяте за разработване и за статистически цели във връзка с нашата Система за управление на заявки на субекти.

Правното основание за обработката на вашите лични данни за администриране на вашата заявка на субект за данни е, че тази обработка е необходима за спазване на законово задължение, на което сме субект по отношение на вашите права. Правното основание за нашата обработка на вашите лични данни за развитие и за статистически цели е, че тази обработка е необходима за целите на нашия легитимен интерес.

Разкриване и получатели на вашите лични данни
Вашите лични данни ще бъдат разкрити на и обработени от нашите филиали и нашите бизнес партньори за горепосочените цели. Във връзка с нашите филиали и бизнес партньори, намиращи се извън ЕИП, ние ще прехвърлим вашите лични данни на базата на Стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия - защита на вашите лични данни.

Време на задържане
Ние ще обработим вашите лични данни във връзка с вашата заявка за лични данни за период от дванадесет (12) месеца от датата на изпълнение на вашата заявка.

Вашите права и информация за контакт с VCC
За повече информация за вашите права във връзка с нашата обработка на вашите лични данни и данни за контакт за допълнителна информация и оплаквания, както и данни за контакт с нашия служител по защита на данните, моля, посетете https://support.volvocars.com/privacy.