Информационно известие

Администратор

Volvo Cars, наричано по-долу VC, „ние“, „наш“ и “нас”, в качеството си на администратор, ще обработва Вашите лични данни, както е описано по-долу.

Цел и правно основание на обработката

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, с цел да Ви доставим услугите, информацията и маркетинговите съобщения, които сте заявили от нас. Ние обработваме също Вашия евентуален отговор и дигиталните маркетингови съобщения, които получавате, с цел да Ви предоставяме адекватна и висококачествена маркетингова информация, както и за статистически цели. Ние може да използваме Вашите лични данни за целите на онлайн присъствието и социалното профилиране, за да подсилим нашата маркетинг комуникация.

Ако сте приели използването на „бисквитки“ от наша страна, ние също така комбинираме Вашите лични данни с Вашето онлайн поведение в нашите уебсайтове, ако това е възможно. 

Чрез изпращане на заявка по интернет, чрез приложение, кол-център или друг канал, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е описано по-горе. Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни по всяко време. Моля, изпратете заявка за оттегляне на съгласие на volvo@motopfohe.bg.

Разкриване / Получатели на Вашите лични данни [/ Предаване]

Вашите лични данни ще бъдат разкривани на и обработвани от избрания от Вас дилър, ако това е приложимо за Вашата заявка. Вашите лични данни ще бъдат също разкривани на и обработвани от Volvo Car Corporation (шведско юридическо лице с регистрационен номер 556074-3089). [Освен това Вашите лични данни ще бъдат предавани на нашите партньори по сервизно обслужване извън ЕИЗ, като опазването на Вашите лични данни е гарантирано въз основа на Решение на Комисията C (2010)593 - Стандартни договорни клаузи.

Време на задържане

Ние ще обработваме Вашите лични данни във връзка с тази заявка за период от 12 (дванадесет) месеца от датата, на която Ви е била предоставена услугата, или от датата, на която сте преустановили абонамента за получаване на маркетингови съобщения от нас.

Вашите права и информация за контакт

За повече информация относно Вашите права във връзка с обработката на Вашите лични данни от наша страна и за данни за контакт за допълнителна информация и оплаквания, както и за данни за контакт с нашето длъжностно лице за защита на данните, моля, посетете www.volvocars.bg