Юридически контакти

Юридически контакти

Ако имате въпроси във връзка със защитата на данни, защитата на лични данни или други правни теми, моля, използвайте съответната информация за връзка, посочена по-долу.

Администратор

Volvo Car Corporation, шведско юридическо лице с фирмен регистрационен номер 556074-3089 и с регистриран адрес на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Швеция, най-често е администраторът на лични данни, събрани и обработени от Volvo Cars„Volvo Cars" означава или Volvo Car Corporation, едно или няколко юридически лица в рамките на групата Volvo Car, или цялата група Volvo Car, както е приложимо.. За конкретна информация относно администратора във връзка с обработването на Вашите лични данни Ви препращаме към информационното уведомление, което Ви е представено във връзка със събраните лични данни.

Защита на данните и личните данни

За да упражнявате правата си като субект на данни, напр. за да получите информация или достъп до лични данни, които Volvo Cars обработват, използвайте този УЕБ ФОРМУЛЯР (първо изберете Вашата страна или регион, след това отворете и попълнете уеб формуляра).

Местен представител

Volvo Cars не пази информация за обработката, извършвана от независими местни представители. За информация относно обработването на Вашите лични данни от нашите независими местни представители, включително директен маркетинг и други правни въпроси, се свържете с:

МОТО-ПФОЕ БГ ЕООД

Бул. Сливница № 444

Тел.:(02) 984 2 222

Факс:(02) 984 22 33

Имейл: volvo@motopfohe.bg

Служител за защита на данните

Можете да се свържете със служителя за защита на данните на Volvo Cars по имейл или поща на следните адреси:

Имейл: globdpo[at]volvocars[.]com.

Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, att: Data Protection Officer, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Швеция.

Намира се в тема за

Юридически документи

 Помогнете ни, като оцените тази информация

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description