Поверителност

Политика за защита на личните данни на клиентите

Политика за защита на личните данни на клиентите

17w38 - Support site - Legal icon

Последна актуализация: 1 октомври 2020 г.

Настоящата Политика за поверителност разяснява как Volvo Car Corporation, нейните национални търговски компании и партньорските търговци на дребно в рамките на Европейската икономическа зона (оттук нататък наричани „Volvo Cars", „ние", „наши" и „нас") обработват данни на клиенти в контекста на нашите основни продукти и услуги.

По-долу ще намерите:

Какви лични данни обработваме като цяло

Как подхождаме към избора и контрола от страна на клиентите

С кого споделяме Вашите лични данни

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

Информационна сигурност

Информация за връзка

  Това не е декларация за поверителност по смисъла на чл. 13 от GDPR, а общо изявление за практиките, което е придружено от декларации за поверителност по GDPR като например:

  • Декларацията за поверителност на колата: разяснява обработването на данните Ви, когато шофирате кола Volvo;
  • Декларацията за поверителност за продажби: разяснява обработването на данните Ви, когато си взаимодействате с търговец на дребно на Volvo Cars (за покупка или сервизно обслужване на колата Ви);
  • Volvo ID: предоставя информация за обработката, свързана с използването на Volvo ID;
  • Volvo on Call: осведомява Ви за обработката на данни като част от приложението Volvo on Call;
  • Декларация за поверителност на уебсайт: пояснява информацията, която събираме във връзка с Вашето използване на уебсайта ни;
  • Обслужване и поддръжка на клиенти: описва нашата обработка на данни, когато се свържете с центровете ни за грижи за клиентите;
  • Адресиране на правата на субекти на данни по GDPR: описва нашата обработка на данни, когато изпратите заявка като субект на данни по GDPR.

  Тази политика за поверителност не важи за:

  • нашите национални търговски компании извън Европейската икономическа зона;
  • оторизирани търговци на дребно на Volvo Car, освен ако не са част от Volvo Car Group;
  • оторизирани вносители на Volvo Car;
  • трети лица, на които предоставяте информацията си директно (като абонаментни услуги, застрахователни дружества, доставчици на приложения на трети страни и др.);
  • Ако Вашата кола Volvo е оборудвана с операционна система Google Android, настоящата политика за поверителност не важи за обработването на Вашите лични данни от Google.

  Тези организации са отделни администратори на данни от Volvo Cars и носят отговорност за събираната от тях информация. Моля, правете справка директно с тези организации и техните конкретни декларации за поверителност за повече информация.

  1. Какви лични данни обработваме като цяло

  Обработването на личните Ви данни е критично важно, за да можем да Ви предоставяме нашите продукти и услуги. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, когато ни давате своите лични данни, и смятаме защитата им за много важна част от услугите, които предлагаме. Когато използвате нашите автомобили или приложения, ние трябва да обработваме лични данни – т.е., информация, която включва идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Когато обработваме данните Ви, ние го правим с Ваше съгласие, за да изпълним договор, за да изпълним законовите си задължения или за да преследваме своите законни интереси. Това правно основание винаги зависи от конкретните лични данни и дейности за обработка в индивидуалния случай и бива посочено в съответната декларация за поверителност на въпросния продукт или услуга.

  Като цяло данните, които обработваме, може да включват следните категории, които са описани по-подробно във всяка декларация за поверителност на въпросния продукт или услуга:

  • Идентификационни данни като Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.
  • Технически данни за Вашия автомобил като идентификационен номер на автомобила (VIN), модел, информация за покупка, история на сервизното обслужване, статистика за потребление на автомобила и др.
  • Данни от анализ на шофиране като отчитания от сензори, кодове за грешки, километраж, часове на стартиране/спиране, данни за безопасност, данни за емисии, заявки за търсене, навигационни услуги, позиция на автомобила и др.
  • Данни за договор като информация за покупката и използването на наши продукти и услуги, както и клиентски предпочитания/настройки, история на поръчките, Volvo ID и др.
  • Други данни, които се генерират при обработване на Ваша заявка, напр. данни от нашите услуги Volvo on Call или Volvo Valet, кредитна история и банкови данни и др.

  В някои случаи не събираме личните Ви данни директно от Вас, а вместо това ги получаваме от трети страни – но само ако е позволено от закона. Примерна ситуация, при която се сдобиваме с Вашите лични данни от другаде, е когато провеждаме кредитни проверки – в този случай получаваме информация за Вашата надеждност като кредитополучатели от кредитни агенции, за да защитим своите собствени законни интереси. Ако съберем Ваши лични данни от трети лица, ще посочим това отделно в индивидуалните ни декларации за поверителност.

  Когато Volvo Cars обработва лични данни за Вас, това се случва в следните обстоятелства, които са описани по-подробно във всяка приложима декларация за поверителност на въпросния продукт или услуга:

  • Данните са ни необходими, за да изпълним договора си с Вас: когато поръчате кола или части за кола, както и различни услуги, които предоставяме, се налага да обработим данните Ви, за да можем да Ви предоставим продукта или услугата.
  • Имаме законово задължение да обработваме данните Ви: има ситуации, в които различни закони изискват от нас да обработваме данни за Вас. Това може да е случаят при определени функции на колата като eCall (която, когато е активирана, трябва да изпраща конкретни видове данни на спешните служби), нашите продуктови гаранции (които можем да предоставяме, само ако знаем кога и коя кола сте закупили, както и другите обстоятелства около гаранционното събитие), когато получим задължителна заповед за разкриване на данни от правоприлагащи служби или съдилища, както и нашите законови и регулаторни задължения – например по силата на търговско, данъчно, наказателно и финансово право и закони против пране на пари – и изпълняваме своето съответствие с официалните изисквания.
  • Имаме обвързващ интерес: Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставяме функции на колата, гаранционни услуги или информация за отзоваване; за да осигуряваме продължителната работа, качество и безопасност на нашите автомобили, продукти и услуги; и за да изпълняваме законовите си права или в защита при съдебни производства. Организациите на Volvo Car, които предоставят услуги, чието плащане се извършва след предоставяне на услугата, могат да извършат кредитни проверки, за да оторизират извършването на услугата за Вас (например Care by Volvo).
  • Вие приемате обработването на Вашите данни: В други ситуации ще искаме Вашето разрешение за обработване на лични данни.

  2. Как подхождаме към избора и контрола от страна на клиентите

  Ние питаме за Вашето съгласие винаги, когато това съгласие е необходимо, за да обработим личните Ви данни. Ние виждаме избора на клиентите като ключово средство, което ни дава възможности, но също така сме наясно, че съгласието с обработването на лични данни невинаги е правилното решение – именно поради това (и ако приложимите закони не изискват друг подход), ние не искаме съгласие за обработване на лични данни, когато например: това се извършва като част от договор с Вас, когато следваме законово задължение, или когато обработването на личните данни е необходимо за законни интереси, преследвани от нас или от трети лица (освен ако Вашите интереси или основни права и свободи нямат превес пред интересите ни). Обработването на лични данни за нашите законни интереси би включвало например обработката, която се случва като част от функциите за безопасност на нашите коли, предоставянето на свързани услуги на клиентите ни и изследване на бъдещи разработки на наши продукти и приложения.

  Понякога самото шофиране на кола Volvo може да означава, че по подразбиране трябва да бъдат обработвани лични данни. Ние се стремим да информираме клиентите за това, преди да закупят колата, за да могат да вземат осведомено решение.

  3. С кого споделяме Вашите лични данни

  За да Ви предоставяме нашите услуги, ние също така споделяме данните Ви с други получатели в рамките на ЕИЗ, например с нашите партньори, лицата, обработващи данни и други публични и частни организации като нашите доставчици на услуги.

  Ние споделяме данни с други получатели, до възможно най-голяма степен псевдонимизирани, поради няколко обосновани причини:

  • в нашите редовни бизнес дейности, ние обикновено използваме организации-трети лица, които ни предоставят услуги, което изисква достъп до данните, които притежаваме, или обработват данни от наше име - в Европейския съюз тези организации-трети лица се наричат „обработващи";
  • ние вграждаме технологии в колите ни, които включват събиране на данни директно от колите от страна на третите лица-доставчици на услуги за техни собствени цели (в Европейския съюз те се наричат „отделни администратори");
  • ние споделяме данни с изследователски институти и университети като част от нашите изследователски дейности;
  • ние също така споделяме данни с обществени служби, когато допринасяме за инициативи в името на обществения интерес (като следене на пътните условия) и правоприлагащи агенции, когато имат нужда от информация, за да изпълняват своите дейности за предотвратяване и наказване на престъпления; и
  • В ограничени ситуации и по правило – само в анонимизирана форма, ние монетизираме данните чрез лицензионни и други договорни уговорки с частни организации.

  Това, естествено, се отнася до доброволното споделяне на данни. Можем също така да разкрием информацията Ви на правоприлагащи служби, съдилища, надзорни органи, други правителствени органи или други трети лица, когато е необходимо, за да спази Volvo Cars правните и регулаторни задължения и за да се защитим от съдебни искове или за да осигурим прилагането на такива искове от наша страна. Също така може да е необходимо да споделяме данните Ви, за да защитим правата на трети страни, например за да осигурим личната безопасност на някого.

  Доброволното споделяне на лични данни за собствените цели на получател-трето лице ще бъде правено (предмет на всички приложими закони за защита на личните данни) само:

  • ако получателят може да демонстрира, че нуждата от това осигурява обществена полза; или
  • ако подобрява нашите продукти или услуги; или
  • със съгласието на засегнатото лице.

  Вашите лични данни ще се обработват в съответствие с европейското законодателство за защита на данните. Ако личните Ви данни бъдат споделени с получатели в трети държави, т.е. с получатели, чийто регистриран адрес или място на дейност не е в страна-членка на ЕС или ЕИЗ, тогава това се прави на базата на решения за адекватност, приети от Европейската комисия по силата на чл. 45 от GDPR или предмет на подходящи и адекватни предпазни механизми за прехвърляне на данни по силата на чл. 46 f от GDPR или на базата на дерогации по чл. 49 от GDPR. Ако искате повече информация за това как защитаваме личните Ви данни, когато ги прехвърляме в държави извън ЕИЗ в частни ситуации, моля, прочетете декларацията за поверителност, приложима за продукта или услугата, които Ви интересуват. Ако това не е достатъчно, можете да се свържете с нас чрез информацията за връзка, предоставена по-долу.

  4. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

  Ние обработваме и съхраняваме личните Ви данни за различни периоди от време, описани подробно във всяка декларация за поверителност, приложима за въпросния продукт или услуга. Колко дълго съхраняваме Вашите данни зависи в частност от:

  • Вида обработвани данни;
  • Целите на обработването на данни;
  • Вашите собствени настройки и конфигурации, например когато използвате автомобила си;
  • Дали упражните своите права като субект на данни по GDPR, в частност правото на изтриване („правото на забравяне") и
  • Дали оттеглите своето съгласие, например в контекста на реклами по имейл.

  По принцип пазим Вашите лични данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълняваме целите, за които сме ги събрали – или, ако става въпрос за съгласие, докато оттеглите това съгласие (освен ако няма различна цел за обработването на същите данни, която не е базирана на Вашето съгласие). След като целите бъдат постигнати, ние или ще блокираме личните данни, за да не могат повече да бъдат обработвани, или ще ги изтрием, освен ако няма специални причини, които ни дават правото да продължим да ги обработваме. По-специфично, това може да се случи, ако:

  • Вие се съгласите с по-нататъшното обработване на Вашите данни, например като ни позволите да обработваме имейл адреса Ви, за да Ви изпращаме реклами по имейл,
  • Договорно споразумение ни оторизира да продължим да обработваме данните Ви,
  • Прилагат се законови периоди за запазване на данни, които ни задължават да съхраняваме определени данни за по-дълъг период от време (например от данъчни съображения).
  • Законово сме упълномощени да извършим обработването на данните, или
  • Трябва да запазим данните поради законови или законни бизнес причини, като например да се защитим от съдебни искове или за да приложим свои собствени такива искове, или за да предотвратим измами или злоупотреби.

  5. Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

  Като субект на данни, Вие имате конкретни законови права, предоставени от Общия регламент за защита на данните, по отношение на личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

  1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
  2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
  3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
  4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
   • оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
   • обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
   • вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
   • възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
  5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
   • обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
   • базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
   • Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
   • правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица.
   Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
  6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
   • за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
   • за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
   • за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
   • за установяване, упражняване или защита на правни искания.
  7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
  8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

  Можете да упражните правата си по отношение на нас, като попълните този формуляр, което ще ни помогне да подходим към заявката Ви по правилния начин. Онлайн формулярът съдържа информацията, която ни е необходима, за да потвърдим самоличността Ви и да разгледаме заявката Ви. За заявки, изпратени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която ни позволява в разумна степен да се уверим, че Вие сте лицето, чийто лични данни сме събрали, и да опишете заявката си достатъчно подробно, за да можем да я оценим и да реагираме по правилния начин. Ако не можем да потвърдим Вашата самоличност за заявки за достъп и изтриване с предоставената информация, може да поискаме от Вас допълнителна информация.

  6. Информационна сигурност

  За да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и неупълномощен достъп, употреба или разкриване, ние сме внедрили технически, административни и физически мерки за сигурност, включително шифриране, контрол на достъпа и защитени процеси за разработка. Ние предаваме тези стандарти и на външните си доставчици на услуги. За съжаление никой начин на предаване през интернет, нито начин на електронно съхранение, не е 100% сигурен или непробиваем.

  7. Информация за връзка

  За да упражните правата си, моля, използвайте съответния уеб формуляр, посочен по-горе. Ако имате някакви други въпроси по темата за защитата на лични данни, можете да се свържете с организацията на Volvo Car, посочена като администратор в приложимата декларация за поверителност, като използвате споменатите там данни за връзка. Като краен вариант можете също така да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на Volvo Car Corporation, както следва:

  Компания: Volvo Car Corporation

  Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Швеция

  Имейл: globdpo[at]volvocars[.]com

  8. Промени на тази политика за поверителност на клиентите

  Запазваме си правото да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящата политика за поверителност на клиентите по всяко време. Поради тази причина Ви насърчаваме редовно да препрочитате настоящата политика за поверителност на клиентите. Настоящата декларация за поверителност на клиентите е актуална към датата, посочена най-отгоре на документа. Ще боравим с Вашите лични данни по начин, отговарящ на декларацията за защита на личните данни, по силата на която са събрани, освен ако нямаме Вашето съгласие да боравим с тях по различен начин.


  This article is applicable to


  Did this help?