Oblasti podnikání

Společnost Volvo Cars podniká v mnoha oblastech, ve kterých můžete vyniknout. Proto nabízíme prostor pro každý typ kariéry.

     Produktová strategie      a řízení vývoje modelové řady

Chtěli byste být součástí týmu, který vyvíjí budoucí generaci vozů Volvo? Odpovědnost našeho globálního týmu začíná strategickým plánováním a trvá po celý životní cyklus automobilu. Jsou zde pracovní příležitosti na poli produktového plánování, řízení programů, strategie vývoje pohonů a podvozkových platforem nebo strategie partnerství.

Design

Design je klíčovým aspektem tvorby značky – jedná se o základ charakteru a osobitosti, se kterými se může zákazník ztotožnit. Design našich automobilů je silně ovlivněn naším skandinávským původem, přičemž nese výrazné designové prvky a může se pochlubit elegancí, funkčností a čistotou linií. Zákazníci stále více vybírají podle značek – tím, co si koupíte, dáváte druhým najevo, kým jste. Naše designové oddělení zaměstnává přibližně 150 pracovníků. Je rozděleno na kreativní a provozní část, přičemž spolu obě tyto sekce úzce spolupracují na hlavní úloze - vytvářet co nejatraktivnější nové automobily.

Výzkum a vývoj

Zajímají Vás design automobilů a vyspělé technologie? V oddělení výzkumu a vývoje můžete důležitým způsobem přispět k podobě příští generace nových atraktivních vozů Volvo. Společně s dalšími inženýry po celém světě budete s příslušným týmem vytvářet inovativní automobilové technologie, jejichž smyslem je usnadnit lidem život a zdokonalit jízdní zážitek našich zákazníků.

Nákup

Zajistit dodávku materiálů a služeb - za správnou cenu, ve správné kvalitě a na správné technologické úrovni - je pro úspěch společnosti Volvo Car Group naprosto klíčové. V oddělení nákupu budete součástí týmu, jenž má za úkol rozvíjet a spravovat základnu dodavatelů na světové úrovni a spolupracovat s dalšími lidmi v naší společnosti i mimo ni.

Výroba

Náš globální výrobní tým je zárukou toho, že námi vyráběné vozy splní či dokonce překonají očekávání našich zákazníků. V montážních závodech automobilky Volvo Cars i v našich továrnách na výrobu součástek po celém světě využíváme efektivní, čisté a flexibilní výrobní technologie - s důrazem na lidi a nepřetržitý rozvoj.

Korporátní komunikace

Staňte se součástí globálního komunikačního týmu, jenž má na starosti rozvoj povědomí a budování dobrého jména značky Volvo a jejích produktů. Rozvíjíme profesionální vztahy s novináři, vlivnými uživateli v online světě a tvůrci standardů. V globálním měřítku zodpovídáme za interní komunikaci se všemi zaměstnanci společnosti Volvo Cars. Přidejte se k našemu týmu a pomozte budovat pozitivní vnímání společnosti Volvo Cars v médiích všeho druhu.

Marketing, prodej          a zákaznický servis

Naší úlohou v oddělení marketingu, prodeje a zákaznických služeb je zajistit, aby se ve všech místech kontaktu se zákazníky odráželo hlavní motto značky "Designed Around You" (Stvořeno pro Vás), a aby všechny naše služby přinášely zákazníkům skutečně luxusní zážitek. Staňte se součástí globálního týmu, jenž dohlíží na všechny komerční aktivity společnosti Volvo Cars po celém světě, a to včetně marketingové komunikace, interakce se zákazníky, prodeje a služeb.

Informační technologie (IT)

Stejně jako ostatní sekce společnosti Volvo Cars i oddělení informačních technologií (IT) nabízí skvělé příležitosti k rozvoji Vašich znalostí a profesionálnímu růstu. V úzké spolupráci s ostatními obchodními jednotkami po celém světě budete s příslušným týmem vytvářet IT inovace na podporu celkového fungování naší společnosti. Budete součástí týmu, jenž usiluje o dosažení lepších zkušeností pro všechny, kteří si koupí vůz Volvo a užívají jej.

         Oddělení kvality          a zákaznické spokojenosti

V oddělení kvality a zákaznické spokojenosti se snažíme o to, aby vozy Volvo po všech stránkách předčily očekávání zákazníků. Všem oddělením naší společnosti proto poskytujeme nástroje, metody, procesy, cíle a audity související s kvalitou a zajišťováním spokojenosti zákazníků. Máte-li zájem o práci v oblasti kvality a péče o zákazníky, budete se zde cítit jako doma.

Finance

Náš tým finančních specialistů řídí obchodní stránku věci a usiluje o splnění cílů definovaných v korporátní strategii společnosti Volvo Cars. Ve spolupráci s kolegy z jiných obchodních jednotek po celém světě budete se svým týmem provádět finanční analýzy, vytvářet výkazy, zajišťovat plánování a připravovat směrnice. Společně se stejně zaměřenými kolegy zde můžete posunout své profesionální dovednosti na vyšší úroveň.

Právní oddělení

V právním oddělení pracujeme v náročném prostředí mezinárodního obchodu a pomáháme společnosti Volvo Cars dosáhnout jejích podnikatelských cílů. Chráníme naše korporátní zájmy a minimalizujeme právní rizika. Vaše znalosti práva mohou obchodním jednotkám i zaměstnancům společnosti Volvo Cars pomoci ve všech oblastech obchodního práva. Stejně jako v ostatních odděleních společnosti Volvo Cars i zde budete mít skvělou příležitost k profesnímu růstu.

Duševní vlastnictví

Pozice společnosti Volvo Cars ve světě do značné míry závisí na její schopnosti nabízet produkty a inovace, které jsou jedinečné a poskytují výhody po funkční či emocionální stránce. Abychom tuto pozici dokázali zachovat, neustále přicházíme s technologickými i podnikatelskými inovacemi a činíme příslušné kroky k ochraně těchto inovací. Proto se v oddělení ochrany duševního vlastnictví můžete zapojit do dynamické části naší společnosti a úzce spolupracovat s odděleními zabývajícími se výzkumem a vývojem, strategickým produktovým plánováním, marketingem, nákupem a právními aspekty.

Lidské zdroje

Tým zaměřený na lidské zdroje má na starosti to nejcennější - naše zaměstnance. Naším posláním je zaujmout, najímat, rozvíjet a zajistit spokojenost lidí, kteří nám pomáhají k dosahování našich úspěchů. Staňte se součástí globálního týmu a pomozte nám udělat ze společnosti Volvo Cars špičkového zaměstnavatele.

Logistika

V logistice nabízíme pracovní příležitosti ve všech působištích společnosti Volvo Cars. Jste součástí globálního dodavatelského a výrobního týmu, který je zárukou toho, že námi vyráběná auta budou splňovat ty nejvyšší standardy. Díky úzké spolupráci s lidmi ve společnosti i mimo ni zajišťujeme efektivní a hospodárné fungování celého dodavatelského řetězce – od dodavatele až k zákazníkovi.