Žádost subjektu údajů týkající se osobních údajů

Pro účely zaslání žádosti týkající se práv subjektu údajů společnosti Volvo Cars vyplňte prosím formulář na webových stránkách a poskytněte nám všechny příslušné údaje týkající se Vaší žádosti. K zajištění bezpečné identifikace je v případě některých žádostí v souvislosti s údaji o vozidle vyžadováno Vaše identifikační číslo vozidla (VIN) nebo v souvislosti s údaji o digitálních službách Vaše identifikační číslo Volvo. Pokud nám tyto informace neposkytnete, může dojít k tomu, že společnost Volvo Cars nebude schopna Vaši žádost zpracovat.

Vaše žádost týkající se práv subjektu údajů

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaším zaměstnáním u společnosti Volvo Cars kontaktujte prosím zástupce oddělení lidských zdrojů ve Vaši národní prodejní společnosti.

Spotřebitelské údaje
Is this not you? Click here to update
Tuto informaci potřebujeme k tomu, abychom mohli určit, kde mohou být uloženy Vaše osobní údaje.
Údaje o vozidle
Číslo VIN obsahuje sedmnáct znaků
Údaje o digitálních službách (např. Volvo on Call)
Identifikační číslo Volvo je e-mail, který používáte jako klíč při využívání digitálních služeb společnosti Volvo Cars, např. Volvo on Call.
Potvrzení
Poskytnuté údaje budou použity pro účely zpracování Vaší žádosti a dále pro účely Vaší identifikace. 
Další informace jsou uvedeny v našem informačním sdělení.

Odesláním této žádosti potvrzuji, že jsem přečetl a souhlasím s výše uvedenými informacemi.

Spotřebitelské údaje
Is this not you? Click here to update
Potvrzení
Poskytnuté údaje budou použity pro účely zpracování Vaší žádosti a dále pro účely Vaší identifikace. 
Další informace jsou uvedeny v našem informačním sdělení.

Odesláním této žádosti potvrzuji, že jsem přečetl a souhlasím s výše uvedenými informacemi.