Verze článku 2021.121.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – žádost o práva subjektu údajů

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) zpracovává vaše osobní údaje při odeslání Žádosti o práva subjektu údajů (dále jen „DSRR") v jakékoli formě (e-mail, telefon, webový formulář nebo dopis).

Níže naleznete:

1. Kdo jsme

Subjektem, který je odpovědný za zpracování osobních údajů v souvislosti s DSRR, je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „naše společnost".

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

DSRR zahrnuje zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 1. Za účelem ověření vaší identity po předložení DSRR zpracováváme vaše osobní údaje. Právním základem tohoto zpracování údajů je náš oprávněný zájem zajistit vykonávání přípustných a přesných DSRR. Údaje, které zpracováváme pro účely ověření, závisí na typu údajů, kterých se DSRR týká. Pro údaje o:
  1. vás jako zákazníkovi zpracováváme vaši e-mailovou a/nebo poštovní adresu;
  2. vašem vozidle, zpracováváme VIN dotyčného vozidla;
  3. údaje o digitálních službách, zpracováváme Volvo ID (e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), které jste použili k registraci těchto služeb.
 2. Jakmile je vaše identita ověřena, zpracováváme vaše celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a VIN, abychom mohli vaši žádost zpracovat a splnit. V závislosti na tom, kterého práva subjektu údajů se DSRR týká, spočívá vyřizování takovéto žádosti ve vyhledání a shromáždění příslušných údajů, jejich změně nebo vymazání a shromáždění všech informací, které se týkají akcí popisovaných v průvodním dopise, jež uvádí výsledky řízení v souvislosti s vaším přezkumem. Právním základem pro toto zpracování údajů je dodržování zákonné povinnosti, které podléháme (čl. 6.1.c) GDPR).
 3. Dále zpracováváme údaje týkající se vašeho případu, jako je typ požadavku, relevantní trh a doba řešení případu pro vytváření statistik souvisejících s DSRR a zdokonalování našeho procesu správy DSRR. Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem v souvislosti s optimalizací našich procesů a postupů DSRR (čl. 6.1.f) GDPR).
 4. Zpracováváme také údaje týkající se vašeho případu, jako je typ požadavku, relevantní trh, doba řešení případu a další podrobnosti týkající se případu na základě našeho oprávněného zájmu, abychom dokumentovali naše postupy pro účely interního a externího auditu (čl. 6.1.f) GDPR).

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje, které se vztahují k vašemu DSRR, uchováváme po dobu tří (3) let. Pokud se údaje týkají probíhající stížnosti nebo soudního sporu, jsou uchovávány po celou dobu tohoto řízení.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

 • Zpracovatelé podporující naši činnost v obecné rovině, například poskytovatelé IT řešení;
 • Naši zpracovatelé poskytující podporu v souvislosti s DSRR, na něž se vztahuje smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů.
 • Další třetí strany:
  • Společnosti v rámci skupiny Volvo Car (EEA) – za plnění DSRR, pokud jsou vaše osobní údaje uchovávány jiným právním subjektem než Volvo Car Corporation.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v našem systému, přistupovat k údajům, které o vás máme uložené, požádat o opravu nebo omezení rozsahu vašich údajů, požádat o jejich přenesení k jinému subjektu, požádat o vymazání vašich údajů a konečně můžete také podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Podrobné informace o vašich právech – o tom, co znamenají, kdy a jak je můžete uplatnit – najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků.

6. Kontaktní informace

K uplatnění svých práv použijte prosím příslušný webový formulář, který je uveden výše v zásadách ochrany osobních údajů zákazníků. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Úředník Volvo pro ochranu osobních údajů

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, k rukám: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.

E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli v tomto prohlášení provedeme podstatné změny, a zejména pokud se toto prohlášení opírá o váš souhlas, budeme vás o změnách informovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.