Verze článku 2021.244.0

Doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů – výplata Příspěvku na elektřinu prostřednictvím aplikace Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) zpracovává vaše osobní údaje, když prostřednictvím aplikace Volvo Cars požadujete vyplacení příspěvku na náklady za elektřinu související s používáním vozidla Volvo (dále jen „Příspěvek na elektřinu"). Tento dokument je třeba číst jako doplněk ke stávajícímu Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci Volvo Cars.

1. Kdo jsme

Subjektem, který je odpovědný za zpracování osobních údajů v souvislosti s Příspěvkem na elektřinu, je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars“ nebo „my“.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Chcete-li požádat o vrácení Příspěvku na elektřinu, musíte být registrovaným vlastníkem předplatného. Když žádáte o vrácení příspěvku prostřednictvím aplikace Volvo Cars, budou zpracovány následující kategorie osobních údajů :

  1. Abychom ověřili, že máte nárok na vrácení Příspěvku na elektřinu, zpracováváme vaše Volvo ID a identifikační kód vozidla (VIN). Děláme to na základě smlouvy, kterou jste podepsali při registraci v programu Příspěvek na elektřinu (dle GDPR čl. 6.1.b)).
  2. Abychom mohli proplácet Příspěvek na elektřinu, potřebujeme vaše osobní údaje a údaje o bankovním účtu (číslo bankovního účtu, celé jméno a poštovní adresa, daňové identifikační číslo), které použijeme k provedení výplaty. Činíme tak na základě vaší smlouvy o Příspěvku na elektřinu se společností Volvo Cars (GDPR, čl. 6 (1) (b)).
  3. Kvůli naší zákonné povinnosti dodržovat účetní pravidla a platnou legislativu pro finanční výkaznictví ukládáme do našich záznamů osobní údaje a údaje o vašem bankovním účtu (celé jméno a poštovní adresa, daňové identifikační číslo a číslo bankovního účtu) a časovou značku související s vypláceným Příspěvkem na elektřinu.

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro naše zpracování výše uvedených osobních údajů platí následující doby uchování:

Osobní identifikátory a identifikátory vozu se uchovávají 500 dní od data, kdy jste nabídku přijali.

Vaše osobní údaje a údaje o bankovním účtu související s výplatou jsou zpracovávány až do provedení platby. Abychom vyhověli požadavkům právních předpisů týkajících se účetnictví a finančního výkaznictví, uchováváme vaše platební údaje po dobu 7 let.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

  • zpracovatelé podporující naši činnost na obecné rovině, například poskytovatelé IT řešení;
  • Kategorie našich zpracovatelů, kteří poskytují podporu pro realizaci Příspěvku na elektřinu, na něž se vztahuje smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb ze strany naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů:
  • Poskytovatel služby zpracování faktur
  • Poskytovatel technických služeb