Verze článku 2020.266.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Volvo Valet od Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Volvo Valet je služba nabízená zákazníkům společnosti Volvo Cars, jejímž prostřednictvím si zákazníci mohou přímo v aplikaci Volvo Valet nebo Volvo Cars naplánovat zkušební jízdu a/nebo termín servisu a nechat své vozidlo vyzvednout na místě, které zvolí, s možností přistavení náhradního vozidla nebo výměny současného vozidla na leasing za nové leasingové vozidlo, nebo nechat dodat nově zakoupené vozidlo (dále jen „služba Volvo Valet").

Poslední aktualizace: 22. září 2020

Kdo jsme

Správcem údajů všech osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných v souvislosti se službou Volvo Valet je Volvo Car Czech Republic s.r.o. se sídlem na adrese K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika (dále jen „Volvo Cars"), společně s prodejcem Volvo, od něhož požadujete službu Volvo Valet (dále „prodejce Volvo" nebo „prodejce").

Účely shromažďování a zpracování osobních údajů

V souvislosti s využíváním služby Valet jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 1. Řidiči zajišťující službu Volvo Valet a také zákazníci, kteří službu využívají, si musí vytvořit účet. V takovém případě budeme zpracovávat: jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla domů a do práce), heslo (v hašovaném tvaru). Toto zpracování probíhá v rámci poskytování služby našim zákazníkům za účelem identifikace řidiče a zákazníka a zajištění komunikace mezi nimi. Od řidičů požadujeme také zaslání jejich vlastní fotografie, abychom umožnili zákazníkovi prohlédnout si osobu, která ho bude kontaktovat a přebírat od něj vozidlo.
  1. Pokud jste zákazníkem služby Volvo Valet, je právním základem zpracování údajů plnění smlouvy, v níž jste zúčastněnou stranou (čl. 6.1 b) GDPR).
  2. Pokud jste řidič, který si v aplikaci vytvořil účet a poskytuje v rámci mobilní aplikace Birdseye služby Volvo Valet, je právním základem zpracování údajů plnění smlouvy o používání aplikace, kterou jste uzavřeli se společností Volvo Cars (čl. 6.1 b) GDPR). Pokud jste řidič a poskytujete služby Volvo Valet v souvislosti s výkonem a plněním své pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným prodejcem Volvo jako zaměstnavatelem, je právním základem pro zpracování údajů výkon pracovního poměru. Pokud jste řidič a poskytujete služby Volvo Valet buď nad rámec plnění své pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným dealerem Volvo jako zaměstnavatelem, nebo jste s příslušným dealerem uzavřeli jinou dohodou, jsou právním základem zpracování údajů účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR). Náš oprávněný zájem je umožnit řidičům poskytovat zákazníkům služby Volvo Valet prostřednictvím aplikace. Náš oprávněný zájem je také zlepšovat kontakt mezi řidičem a zákazníkem prostřednictvím nahrané fotografie řidiče.
 2. V případě vykonávání služby Volvo Valet sledujeme polohu řidiče přes jeho smartphone. Účelem tohoto sledování je výpočet přibližné doby uskutečnění služby.
  1. Právním základem pro zpracování údajů je plnění smlouvy o používání aplikace, kterou jste uzavřeli se společností Volvo Cars (čl. 6.1 b) GDPR).
  2. Pokud jste řidič a vykonáváte službu Volvo Valet v souvislosti s výkonem a plněním své pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným dealerem Volvo jako zaměstnavatelem, je právním základem pro zpracování údajů výkon pracovního poměru. Pokud jste řidič a poskytujete služby Volvo Valet buď nad rámec plnění své pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným dealerem Volvo jako zaměstnavatelem, nebo jste s příslušným dealerem uzavřeli jinou dohodou, jsou právním základem zpracování údajů účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR). Náš oprávněný zájem je, že chceme vypočítávat časy příjezdu řidiče. Také chceme údaje použít k organizování řidičů a jejich přiřazování k příslušné službě.
 3. V případě, že zákazník využije službu Volvo Valet, shromažďujeme o něm ještě další údaje.
  • Historie služeb vyzvednutí a přistavení pro daného zákazníka – umožňuje nám zjistit, které služby už byly provedeny;
  • Řidičský průkaz zákazníka – jestliže zákazník využije náhradní vozidlo;
  • Doklad o pojištění zákazníka – nezbytný, pokud zákazník využije náhradní vozidlo;
  • Registrační značka a VIN vozidla – nezbytné k identifikaci vozidla;
  • Adresa vyzvednutí – nezbytná pro poskytnutí služby;
  • Poznámky k vyzvednutí zadané zákazníkem (pokud je zákazník zadal);
  • Servisní poznámky zadané dílnou (pokud byly zadány);
  • Vozidla, u nichž projevil zájem o zkušební jízdu (pokud vůbec);
  • Fotografie vozidla, které zákazník mění (pokud vůbec);
  • Adresa přistavení – nezbytná pro poskytnutí služby;
  • Poznámky k přistavení vozidla zadané zákazníkem (pokud je zákazník zadal); a
  • IP adresa.
  Právním základem pro zpracování údajů je plnění smlouvy, v níž jste zúčastněnou stranou (čl. 6.1 b) GDPR).
 4. Když zákazníkům zasíláme upozornění typu push s aktuálními informacemi o stavu služby prostřednictvím aplikace Volvo Valet, využíváme za účelem sledování odeslaných oznámení následující kategorie dat:
  • Jedinečný identifikátor zařízení;
  • Token upozornění typu push;
  • Název upozornění typu push (může obsahovat jména zákazníka a řidiče a údaj o výrobci/modelu/barvě vozidla);
  • Text upozornění typu push (může obsahovat jména zákazníka a řidiče a údaj o výrobci/modelu/barvě vozidla); a
  • IP adresa.
  1. Pokud jste zákazníkem služby Volvo Valet, je právním základem zpracování údajů plnění smlouvy, v níž jste zúčastněnou stranou (čl. 6.1 b) GDPR).
  2. Pokud jste řidič a v souvislosti s výkonem a plněním své pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným dealerem Volvo jako zaměstnavatelem, vám bylo odesláno upozornění typu push, které obsahuje vaše jméno, je právním základem pro zpracování údajů výkon pracovního poměru. Pokud jste řidič a bylo vám odesláno upozornění typu push obsahující vaše jméno, a toto je buď nad rámec plnění vaší pracovní smlouvy, kterou jste uzavřeli s příslušným dealerem Volvo jako zaměstnavatelem, nebo pokud jste s příslušným dealerem uzavřeli jinou dohodu, jsou právním základem zpracování údajů účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR), abychom mohli zákazníkovi poskytnout co možná nejpřesnější informace o současném stavu služby.
 5. V případě zanechání zpětné vazby po provedení služby shromažďujeme jména zákazníka a řidiče, hodnocení a komentář od zákazníka. Právním základem zpracování údajů jsou účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR) za účelem neustálého zlepšování našich služeb zákazníkům. Dále je na rozhodnutí zákazníka, zda chce či nechce poskytnout zpětnou vazbu.
 6. Kvalita našich služeb je pro nás zásadní a vzhledem k tomu, že se v souvislosti s nimi mohou vyskytnout otázky odpovědnosti za případné poškození vozidla, uchováváme za účelem ochrany našich práv a zájmů (a také práv a zájmů našich partnerů a řidičů zapojených do poskytování služby) fotografie vozidla spolu s časovými značkami a polohovými údaji. Právním základem zpracování údajů jsou účely našeho oprávněného zájmu (čl. 6.1.f) GDPR), kdy v případě škody chceme co nejjednodušeji objasnit, zda škoda byla způsobena řidiči během výkonu služby.
 7. Když nám pošlete e-mail s žádostí o podporu při používání služby Volvo Valet nebo pokud máte další dotazy v souvislosti s naší nabídkou Volvo Valet. V případě již existujícího vztahu se zákazníkem je právním základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, v níž jste zúčastněnou stranou (čl. 6.1 b) GDPR). V případě obecného požadavku bez vztahu se zákazníkem jsou právním základem zpracování údajů účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR) nabídnout snadný způsob, jak nás kontaktovat.
 8. Když používáte aplikaci Volvo Valet, používáme službu Google Analytics k lepšímu pochopení chování uživatelů a zlepšení využitelnosti aplikace. Proto zpracováváme vaši IP adresu, která je ihned po sběru anonymizována.Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem (čl. 6.1 f) GDPR).

Doba uchování

Pro naše zpracování výše uvedených osobních údajů platí následující doby uchování:

 1. Údaje o řidičích (všechny kategorie s výjimkou kategorie 4. – IP adresa, 6. a 8.): 1 rok od poslední aktivity související se službou;
 2. Údaje o zákaznících (všechny kategorie s výjimkou kategorie 4. – IP adresa, 6. a 8.): 3 roky;
 3. Údaje o kvalitě a spolehlivosti (údaje z kategorie 6): 3 roky od poskytnutí služby, pokud nevzniknou spory; pokud ano, doba uchování se prodlouží o čas nezbytný k plnému vyřešení sporu;
 4. IP adresa z kategorie 4.: 3 měsíce; a
 5. Data z Google Analytics (údaje z kategorie 8): 14 měsíců.

Kromě toho podléhá dealer Volvo, který službu poskytuje, různým povinnostem uchovávání a dokumentování a ze zákona může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dealera.

Příjemci vašich osobních údajů

Zpracování jinými členy společnosti Volvo Car Group

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko. Vaše osobní údaje dále zpracovává náš zpracovatel dat Volvo Car Technology USA LLC, který nás podporuje v oblasti zavádění a zaškolování příslušného dealera a v případě jeho problémů s IT také v souvislosti se službou Volvo Valet. Pokud v popsaném kontextu využijeme našeho zpracovatele údajů, budou osobní údaje přeneseny do USA na základě standardních smluvních doložek schválených Komisí EU v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. d) GDPR. Kopii použitých standardních smluvních ustanovení naleznete v různých jazycích na domovské stránce Komise EU na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Zpracování jinými stranami

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

 • Společnost Amazon Web Services Ireland Limited a její dílčí zpracovatelé (Evropská unie) – datový hosting
 • Google Ireland Limited spolu se svými dílčími zpracovateli (viz seznam datových center na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; přenos dat také do Google LLC, Spojené státy americké, v rámci standardních smluvních podmínek) – Google Analytics se používá ke sledování událostí uvnitř aplikací Volvo Valet, jako jsou kliknutí, poloha, zobrazení stránek atd. To nám umožňuje optimalizovat produkt a poskytovat služby Volvo Valet. V rámci služby Google Analytics jsou sledovány následující informace:
  • · Vizualizace dat – nástroje pro vytváření tabulek, grafů a dalších vizualizací dat pro účely analýzy a zlepšování služby Volvo Valet.
  Chcete-li zobrazit, jak Google používá data při používání aplikace Volvo Valet, klikněte sem www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Branch Metrics Inc. (USA, v rámci standardních smluvních podmínek) – oznámení typu push (push notifikace).
 • Společnost Twilio Inc. a její dílčí zpracovatelé (USA, v rámci závazných korporátních pravidel společnosti Twilio a standardních smluvních podmínek) – SMS komunikace
 • Slack (Spojené státy americké, v rámci standardních smluvních podmínek) – interní komunikační nástroj používaný společností Volvo Cars Technology USA LLC. Vaše údaje mohou být v tomto nástroji sdíleny mezi našimi zaměstnanci za účelem prošetření nějaké chyby nebo problému.

Všechny tyto třetí strany působí jako naši zpracovatelé a vztahuje se na ně smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než poskytování služeb naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme:

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení:: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů
  1. Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  2. je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  3. jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  4. vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost:Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  1. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  2. jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  3. jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  4. vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
  Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmazMáte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  3. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  4. pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup.Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře.

Kontakty

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte příslušný webový formulář uvedený výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

E-mail: globdpo@volvocars.com

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně ověřovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.