Autonomní řízení Volvo

Drive Me

Náš projekt Drive Me

Formujeme budoucnost autonomního řízení

V roce 2017 plánujeme spolupráci s lidmi žijícími ve švédském Göteborgu, aby se stali součástí projektu Drive Me, jehož smyslem je prověřit autonomní řízení v reálném životě. testování v reálných podmínkách silničního provozu budou provádět místní řidiči, kteří začlení technologii autonomního řízení do svých běžných životů. Ambicí společnosti Volvo Cars je potvrdit správnou funkci technologie orientované na člověka, která řidičům v budoucnosti umožní přepnout vůz z režimu pod dohledem do režimu zcela samostatné automatické jízdy, aby mohli v maximálním bezpečí odpočívat nebo pracovat a nemuseli sledovat dění na silnici.

Trasa projektu Drive Me

Náš přístup

Čerpání znalostí z praxe

Abychom myšlenku bezpečného autonomního řízení proměnili v realitu, stojí v samém srdci našeho výzkumu lidé. Předmětem našeho zájmu je bezpečnost lidí, kteří se budou podílet na testovacím projektu Drive Me. Náš přístup je jedinečný v tom, že se budeme učit ze zpětné vazby řidičů, kteří budou s naší technologií ve styku. K tomuto způsobu prověření optimální funkce naší technologie nás dovedla právě naše soustředěnost na uživatele, která nám pomůže přejít od automatických systémů s dohledem k samostatnému autonomnímu řízení.

Na cestě k bezpečnějšímu a efektivnějšímu řízení

Zatímco budou účastníci zkušebního projektu jezdit po předem určených trasách, my budeme sbírat informace o bezpečnosti, uživatelské zkušenosti, plynulosti dopravního toku a energetické efektivitě. V rámci projektu Drive Me budou shromažďovány stovky terabajtů dat. Všechna získaná data budou odborníky společnosti Volvo Cars pečlivě prozkoumána, aby mohla automobilka s jejich pomocí uvést na trh bezpečná autonomně řízená vozidla.

Skuteční lidé

Pro náš projekt budeme hledat různé typy lidí, kteří se budou vzájemně lišit svým věkem, životním stylem a zkušenostmi a kteří budou zaujímat odlišné postoje k autonomnímu řízení. Protože bude náš výzkumný tým úzce spolupracovat s testujícími uživateli, bude mít k dispozici jedinečný náhled na technologie autonomního řízení a zjistí, jak se lidé využívající automatické řízení za volantem chovají.

Seznamte se s naším vozem

Volvo XC90 jako žádné druhé

Společnost Volvo Cars, která stojí v čele vývoje bezpečnostních inovací, bude v rámci testovacího projektu Drive Me využívat cenami ověnčený model Volvo XC90. Naše auta jsou vybavena motorem T8 Twin Engine, což je náš nejsilnější benzínový agregát spolupracující s elektromotorem. Kromě hybridního pohonu jsou Volva XC90 určená pro projekt Drive Me vybavena také technologiemi autonomního řízení, které jim umožňují „vidět“ jiná vozidla nebo potenciální nebezpečí na silnici a adekvátně na ně reagovat. Kromě svých vlastních technologií budou vozy Volvo využívat také online data, která je budou v reálném čase informovat o tom, co se děje v bezprostřední blízkosti vozu a na silnici před ním.

S kým spolupracujeme

Naši partneři na cestě k budoucí mobilitě

Autonomně řízená vozidla znamenají pro automobilový průmysl radikální posun, který ovlivní každodenní životy nás všech. Abychom zajistili, že bude mít výsledná technologie maximální přínos pro jednotlivce i pro celou společnost, je nezbytně nutné spolupracovat s dalšími partnery.