Myslíme na budoucnost

Svět je místem, které se mění velice rychle, a my ve společnosti Volvo Cars neustále myslíme o několik kroků napřed. Jak by tedy mohlo Volvo zlepšit Váš budoucí život?

Má automobil budoucnost?

Rostoucí velkoměsta, kvalita ovzduší, globální oteplování - všechny tyto věci mají velký vliv na způsob využívání automobilů. Na mnoha místech po celém světě navíc představují velký problém dopravní zácpy. My však pevně věříme, že se pro tyto problémy zrodí technické řešení. A věříme, že na rozdíl od minulosti, kdy byla města projektována podle automobilů, budou auta budoucnosti navrhována podle měst.

Technologická revoluce

Končí epocha, kdy byl měřítkem zlepšování automobilů pouze rostoucí výkon. Nastává období, kdy je třeba zamyslet se nad tím, co skutečně zvyšuje hodnotu vozu - například moderní technologie a konektivita. 

Velkou změnou budou vozidla s automatickým řízením, která by mohla dát nový směr celému konceptu automobilové přepravy. Automobilka Volvo má již dnes vozidla, která dokážou jezdit sama po veřejných komunikacích. V takovém případě se Váš vůz stává i Vaším soukromým řidičem a Vy se můžete během jízdy věnovat jiným věcem. Nový rozměr získá také parkování, protože kvůli němu již nebudete muset sedět uvnitř vozu. Mimo to bude možné parkovat vozidla těsně vedle sebe bez volného místa na otevření dveří.

Dále je zde propojení vozů v cloudu, které umožní, aby se jednotlivé automobily navzájem sledovaly. Takový pokrok by mohl přinést skutečně významné změny v chování lidí, podobně jako telefony změnily způsob, jakým spolu komunikujeme a jak se jeden k druhému chováme.

Spoluprací dosáhneme bezpečnější a trvale udržitelné budoucnosti

Ačkoli udělala automobilka Volvo společně s celým automobilovým průmyslem obrovský pokrok na poli bezpečnosti, je zde stále prostor k dalším zlepšením. Bezpečnost se stále posunuje díky spolupráci - zákazníci, státní správa i výrobci automobilů společně pracují na tom, aby se svět stal bezpečnějším místem k životu.

Kromě toho spolupracujeme se zákazníky i státní správou v oblasti udržitelného rozvoje. Všichni ve společnosti Volvo jsme dobrými občany a věříme v naši konkrétní úlohu ve společnosti. Nabízíme kvalitní osobní přepravu, pracujeme na omezení dopravních zácp a snižujeme emise i znečišťování životního prostředí. A jsme přesvědčeni, že toho dosáhneme jedině společně.