Továrny a životní prostředí

Živoucí důkaz našich základních hodnot.

Naše výrobní hodnoty

Společnost Volvo Cars vždy usilovala o šetrný přístup ke světu, ve kterém žijeme - což platí i pro továrny, ve kterých vyrábíme naše vozy.

Naše výrobní závody nejsou pouhými továrnami. Jedná se o živoucí důkazy našich základních hodnot spočívajících v kvalitě, bezpečnosti a odpovědném přístupu k životnímu prostředí.

Jak se do lesa volá

V dnešní době je důležitou součástí každodenního života recyklace. Pro Volvo to platí také: repasujeme přibližně 15 procent všech našich náhradních dílů s výslednou kvalitou přesně odpovídající originálním dílům. A jelikož se při repasování spotřebuje až o 85 procent méně surovin a o 80 procent méně energie, je to skvělá zpráva i pro životní prostředí.

Menší dopad na životní prostředí

Ve společnosti Volvo máme vizi světa, kde jsou naše dopady na životní prostředí skutečně jen minimální. Proto všechny naše evropské výrobní závody využívají výhradně zdroje obnovitelné energie. Ať již jde o energii z vodních či větrných elektráren, vždy jde o zdroje s ověřeným nulovým dopadem na klima.

Nejvyšší standardy – všude na světě

Nečekáme od Vás, že byste chtěli dělat kompromisy právě v oblasti kvality, a nechceme to ani my. Proto v našich továrnách vždy trváme na nejvyšších kvalitativních standardech výroby platných stejně po celém světě, od Švédska a Belgie až po Čínu.


Týmová práce

Dobrá týmová práce vždy vedla k těm nejlepším výsledkům. Ve Volvu to dobře víme - protože takto pracujeme již po celá desetiletí. V celé organizaci se pracuje v týmech, a díky tomu se můžeme navzájem inspirovat, být efektivnější a vylepšovat kvalitu. V konečném důsledku to pak znamená lepší automobily a lepší služby pro Vás.

Čisté továrny

Jak vybudovat co nejčistší továrnu? Společnost Volvo Cars má na to zaručený recept. Od otevření v roce 1991 byla naše lakovna ve městě Torslanda nejčistším provozem na světě s nejnižšími emisemi těkavých organických látek do okolního prostředí.