Volvo World Golf Challenge

Podmínky a pravidla

Soutěž Volvo World Golf Challenge se hraje dle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště.

Podrobně si je můžete přečíst níže.

Volvo World Golf Challenge

Přihlášení do soutěže

Přihlášku do soutěže je možno získat prostřednictvím autorizovaných prodejců osobních vozů VOLVO v ČR resp. prostřednictvím partnerů tour. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18-ti let. V případě účasti jednoho hráče na více kvalifikačních turnajích se započítává pouze výsledek jednoho turnaje (je potřeba předem oznámit, o které kvalifikační kolo se jedná) a na ostatních hraje mimo soutěž s úpravou HCP. Soutěž je určená výhradně hráčům s amatérským statusem.

Divoké karty

Pořadatel (VCCR) si vyhrazuje právo udělit až 35 divokých karet pro účast do českého finále tour. Část divokých karet je k dispozici také partnerům soutěže.

Formát a hendikepy

Kvalifikační turnaje VWGCH ČR
Kvalifikační turnaje se budou hrát systémem Stableford na 1x18 jamek bez vyrovnání a s úpravou hendikepu. Z každé kvalifikace postupuje do Finále ČR 15 hráčů s nejvyšším počtem Brutto Stableford bodů. Vložené soutěže: Longest Drive a Nearest to Pin

Finále VWGCH ČR
Národní finále se bude hrát systémem Stableford na 1x18 jamek bez vyrovnání a s úpravou hendikepu. Maximální hendikep u mužů bude 24, u žen 28. Administrativní snížení hendikepu není možné. Do světového finále Volvo World Golf Challenge postupuje hráč s nejvyšším počtem Brutto Stableford bodů.

Vložené soutěže: Longest Drive, Nearest to Pin

Nepřevzetí ceny

Hráč, který se při vyhlašování výsledků kvalifikačního nebo finálového turnaje osobně nedostaví a nepřevezme cenu bude vyřazen a jeho místo bude automaticky postoupeno dalšímu hráči ve výsledném pořadí.

Rovnost výsledků

V případě nerozhodného zápasu budou konečná pořadí rozhodnuta podle následujícího klíče:

  • a) skóre na *druhé devítce a pokud je stav stále nerozhodný,
  • b) skóre na posledních 6 jamkách a pokud je stav stále nerozhodný,
  • c) skóre na posledních 3 jamkách a pokud je stav stále nerozhodný,
  • d) skóre na poslední jamce a pokud je stav stále nerozhodný,
  • e) náhlá smrt počínaje jamkou 1.

*Druhou devítkou, jak je uvedeno výše, se rozumí jamky 10-18, bez ohledu na to, ze které jamky hráč začínal.

Ceny

15 nejlepších hráčů v každé kvalifikaci obdrží věcné ceny. Trofeje budou předány hráčům na 1.-3. místě a vítězům vložených soutěží Longest Drive a Nearest to Pin (týká se kvalifikací i finálového turnaje).

Startovní časy

Hráči jsou povinni zjistit si svůj startovní čas ze startovní listiny, která bude k dispozici na stránkách VWGCH nebo na www.cgf.cz, případně na recepci příslušného golfového hřiště, a to nejpozději do 12:00 hodin dne předcházejícímu den konání turnaje.

Povinností hráčů je být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.

Stravování

Pro všechny hráče je zajištěno celodenní stravování: snídaně, občerstvení během hry a po hře vč. nápojů.

Změny

Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.

Účast na World Final

Hráč, který se kvalifikoval do světového finále, nemá možnost účasti na světovém finále v dalších po sobě jdoucích třech letech.

Takový hráč se nicméně může účastnit regionálního finálového turnaje VWGCH. V případě, že by se hráč opětovně kvalifikoval do světového finále i v jakémkoli z dalších třech ročníků soutěže, bude jeho místo postoupeno dalšímu v pořadí. Toto pravidlo je aplikováno retroaktivně.