Naše role ve společnosti

Projekt Omtanke přispívá k vytvoření lepší společnosti, přičemž chrání lidi i naši planetu tím, že ve spolupráci s místními a mezinárodními organizacemi vytváří partnerství, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj a zajištění bezpečné automobilové dopravy. Mimo to nás na základě etických zásad pro podnikání a respektování lidských práv při naší práci vede cestou zodpovědných obchodních praktik, které jsou v souladu s celým naším systémem hodnot.

Závazek

Podpora korporátních partnerství

Ve spolupráci se Švédským úřadem práce poskytla společnost Volvo Cars ve svém domovském regionu příležitost najít si smysluplnou kariéru stovkám jednotlivců. Program Volvo Experience, který vznikl na základě osobní iniciativy generálního ředitele automobilky, Håkana Samuelssona, podporuje inkluzi na pracovišti a umožňuje lidem předvést jejich potenciál.

Maria Glimmerås, specialistka na zaškolování nových pracovníků

Partner udržitelného rozvoje

“Tím, že jednotlivcům nabídneme možnost najít si své cenné místo ve společnosti, je nejlepší způsob, jak můžeme ukázat, že jsme automobilkou, která má své poslání.”

Závazek

Sdílení informací za účelem zlepšení bezpečnosti dopravního provozu

Sdílení anonymních dat vztahujících se k dopravní bezpečnosti v reálném čase může silně přispět k celkově vyšší bezpečnosti na silnicích, přičemž bude chráněno soukromí individuálních uživatelů. Ze sdílení informací bude těžit celá společnost, protože se tímto opatřením ušetří lidské životy, čas a peníze daňových poplatníků.

Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel

Vyšší bezpečnost díky sdílení

“Věřím, že by vlády a výrobci automobilů měly spojit své síly a zavést program sdílení dopravních informací, který by v globálním měřítku zvýšil bezpečnost silniční dopravy.”

Závazek

Lídr v oblasti etického chování a odpovědného podnikání

Program odpovědnosti a dodržování etických pravidel, Compliance and Ethics Programme, společnosti Volvo Cars je naší příručkou, která nám pomáhá předcházet a odhalovat korupci a minimalizovat další právní a etická rizika, která se vztahují k protitrustové problematice, ochraně soukromí a kontrole vývozu. Naši zaměstnanci mohou ohlásit jakékoliv podezření na porušení Kodexu jednání na naší důvěrné a bezpečné lince Tell Us.

Cédric Dubar, ředitel pro odpovědné a etické chování

Etická kultura podporující lidská práva

“Naše tradice a kultura představují základ pro to, abychom na základě našeho hodnotového řetězce zastávali pozici lídra v oblasti etiky, pečovali o životní prostředí, bojovali s korupcí, chránili lidská práva a podporovali odpovědné podnikání.”